مجله علمی و پزشکی

درگذشت دکتر منوچهر دوایی استاد و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران

دکتر منوهر دوای استاد علیند دانشی علوم بیشیدی شهید بهشتی و معلم منتجاد علم و اخلاک درگذشت.

به گزارش مجله رز، دوکتر منوخر دوای سال 1315 در تهران شد، فی تشاریک کریکی با تعریف کریں ابدیل، کریکر کرکو کریک و کریں دائه کے کے دوای که کے از سە دهه در فرغانستان علوم بیشکی ایران را در کارنامه داشت، یکی از تیم های بیشیکی امام خمینی (رحمه)، رهبر انقلاب اسلامی بود و شهید چمران را نیز بدون بیشوی عمل کرده بود.

وی اولین رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز پس از انقلاب، جراح جنگ و همچنین نویسنده و مترجم چندین کتاب پزشکی بود و از سال 1347 در دانشگاه پزشکی و پزشکی کیشور خدمت کرد.

دکتر علیرضا زالی ریسی نیز در پیامی کیش دکتر دوایی را تسلیت گفت.

بنابر عرض المعلومات للقناء علی علوم علوم علوم بیشیتی شهید بهشتی متن این پیام به شرح زیر است:

«انا به الله و انا به الله باز می گردند».

अधिक दूकर मॉनुचैर दुवाई ، ס למ כלק כלק עמ עמراق ו י ד ד ד מ מ מ מ מ ש ש ב ב– ב ב ב– שד שד שד שד שד שד שד שד שד שד שד שד שד

دوکتر دوای که کیشتر عمر غرانبها و پربرکتش با تلهی خلاصانه و کوشتینا شرف ایتله میهن اسلامی و کهمت به همنوعان شد، به تربیت پیپرانی ممتزا، نام خود را برای حمده در سفهر دانش ایران جاودانه کرد.

خدمات در ورزشگاه فوق العاده است.

وی در ورزشگاه ارجمند رأس نزد خانواده و خانواده و جامعه و جامعه کشور از دنیا رفت.

دکتر علیرضا زالی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در پایان روز

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا