مجله علمی و پزشکی

افزایش مبتلایان کرونا در مسکو و توصیه به استفاده از ماسک

ارش شفاف، مقامات بهداشت شهر مسکو اعلام کردند: در هفته گذشته مواردی در این شهر افزایش یافته است. منین خیلی از بیماریها مربوط به دو زیر ویه اُمیکرون موسوم به BA.4 و BA.5 است.

مقامات روسیه با بیان اینکه در طول هفته گذشته موارد جدید به کووید-19 در مقایسه با هفته قبل از افزایش 57 درصدی آن، بیان می کند: از آنجایی که این دو زیر سویه اُمیکرون از قدرت سرایت بالاتری برخوردار است به افراد توصیه می شود. اماکن عمومی از ماسک استفاده نند.

ارش مدیکال اکسپرس، طی چند هفته گذشته، ورهای اروپایی دوباره شاهد افزایش موارد به ماری کوید-19 وده‌اند که بیشتر ر ال. منین اتحادیه اروپا به تمامی افراد بالای ۶۰ ال وصیه کرده است به ریق دومین دُز ادوار واکسن اقدام کنند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا