مجله ورزشی

تراکتور به دنبال جذب کریم انصاری‌فرد

به گزارش خبرگزاری مجله رز، باشگاه مدیران باشگاه تراکتور بر اساس درخواست قربان بردیف سرمربی جدید خود به جز سعید عزت‌اللهی به دنبال جذب کریم انصاری‌فرد. ا اشگاه ونانی آک آتن برای گرفتن رضایت نامه قطعی کریم انصاری‌فرد انجام دهنده.

مسابقات 32 ساله تیم ملی در صورتی موفق به عقد رارداد دلخواه با تیمی از یونان نشد، در باشگاه نوهای داخل ار اخل ار مولی

251 251

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا