مجله عمومی

۶ استراتژی‌ که شما را کتابخوان بهتری می‌کند

واندن کافی نیست! اید ور واندن را نیز بلد باشید.

ارش مجله رز، رادید نوشت: «ابخواندن وب است. واضح است که ر کتاب بخوانیم کار بهتری انجام شود، درست است؟ نظر می‌رسد که من شیوه تفکر است که بسیاری از افراد را به ندخوانی، خودنمایی کتابخانه‌های رگ و شنیدنِ ورای. اما همه خواندن‌ها با هم رابر نیست. مان ور که اپیکتوس گفته است «نمی‌توانم کسی را به کتابخواندن فردی «سخت‌کوش» نامم برساند.» او باید می‌دانست که ن فرد چه را و چگونه می‌خواند. رست این است که کتاب‌خواندن بهتر از خیلی الیت‌های دیگر است، اما ممکن است که افراد این ارور را خیلی مهم برای من بد آنج باشند. نکا می‌گفت: «مغزهای وب بسیار زیاد لیلِ آشتیاق بیهوده برای دانش‌های بیهوده تحت تأثیر رار گرفته‌اند.»

رای نکه یک ابخوانِ عالی باشید، واندن کافی نیست! اید ور واندن را نیز بلد باشید. استراتژی‌هایی که در ادامه به شما معرفی می‌شود، به‌ هیچ‌ وجه کامل نیستند اما اگر حتی به دو استراتژی آن عمل کنید، می‌توان تضمین داد که نه‌تنها تبدیل به یک کتابخوانِ حرفه‌ای می‌شوید بلکه تبدیل به آدمِ بهتری نیز می‌شوید.

. از واندن کتاب‌هایی لذتی از آنها نمی‌برید دست ردارید

اگر متوجه می‌شوید که کتابی را روی دور تند گوش می‌دهید یا کتابی را به سبک‌های تندخوانی و مروری مطالعه می‌کنید، باید این سؤال را از خودتان بپرسید که «آیا اصلاً این کتاب خوب است؟»

اگر از یک برنامه لوئیزیونی یا فیلم سینمایی خوشتان نیاید، تلویزیون را خاموش کنید. از غذای بدمزه پرهیز میکنید. آن‌ها را که محتوای بی‌فایده در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند، آنفالو می‌کنند.

زندگی وتاه‌تر از این نیست که آن را صرف خواندن کتاب‌هایی کنید که از خواندن لذت ببرید. آنون دارم که می‌گوید 100 صفحه از سنی که دارید، بنابراین اگر 30 سال‌تان است و کتاب اصفحه است.

این ترتیب، من را به طور معمول می‌شوئید، کم و کم‌تر کتاب‌های مزخرف را تحمل می‌کنید.

. اب پند درست نید

من وقتی کتاب می‌خوانم، نقل قول‌ها، ایده‌ها، داستان‌ها و حقایقی است که به نظرم جالب و پندآموز می‌آیند، در یک دفترچه می‌کادداشت. این ار به من کمک کرده هم نویسنده و هم انسان بهتری بشوم و تنها نیستم. ر ال ۲۰۱۰ نگام از ساختن کتابخانه ریاستجمهوری رونالد ریگان، ای پیدا شد که روی آن برچسب «میزِ رئیسجمهور» خورده بود. داخل جعبه های شخصی ریگان در زمان تصدی میز ریاست جمهوری قرار داشت که شامل جعبه های سیاهی می شد که داخلشان کارت هایی بود که چهار در شش بود و روی آن ها از قول ها، افکار، داستان ها، کلمات قصار و لطیفه های سیاسی که ریگان با دست خود نوشته بود. ود.

این ارتها با عناوینی مثل «درباره ور»، «درباره ادی»، «درباره جنگ»، «درباره مردم»، «درباره جهان، و». این نسخه ریگان از یک کتاب پند ود. اری از نویسندگان و شخصیت های سیاسی ابهای پند اشتند.

مانطور که سنکا وصیه کرده است: «ما باید به نبال اتِ مفیدی از موزه‌ها، گفته‌های پرشور و برآمده از ذهن‌های شریف اشیم؛ ن دسته ابلیتِ تبدی

. اهکارها را ازخوانی نید

اولین بار در دبیرستان شاهکاری مثل «گتسبیِ رگ» را خوانده‌اید. احتمالاً اولین باری که اودیسه را واندید، ویدید. نکته این است که این کتاب‌ها را می‌خوانید، نکاتی را که آنها را می‌خوانند و به وبی می‌دهند آنها را فهمیده‌اید، درست است؟ اما ما نمی‌تونیم کتاب‌ها را فقط با یک‌بار وندنِ آنها دریابیم و درباره‌شان قضاوت کنیم. رای مین باید بارها کتابهای اهکار را بخوانیم.

سنکا می‌گوید: «اگر می‌خواهید ایده‌های نابی را پیدا کنید که مدت طولانی در ذهن‌تان ماندگار شود، باید روی تعداد آثار محدودی از استاد اندیشه تمرکز کنید، آن‌ها را می‌توانید بخوانید تا بتوانید آن‌ها را کنار بگذارید.»

از نجا که جهان دائماً در حال تغییر است و ما هم مدام در الِ تغییر هستیم، بنابراین آنچه که از ابها به دست می‌آورم نیز نابراین از کتاب‌ها به دست می‌آوریم نک.

. از ران با کتابهای خوب را معرفی کنند

رالف والدو اِمرسون می‌نویسد: «اگر انسانی است که به لحاظ دانش و نوادر می‌شود برخورد کرد، باید آن را انجام داد.

از زمانی که نوجوان این عادت در من نهادینه است. وقتی من موفق و مهمی را که می‌کردم می‌دیدم، از او می‌پرسید: «کدام کتاب زندگی ما را تغییر داد؟» و ن کتاب را می‌خواندم. اگر اب زندگی کسی را تغییر داده است ـ با هر موضوع و سبکی ـ ماً ارزش دارد وقت رفش کنیم. اگر این کتاب را تغییر داده است، حداقل احتمال دارد که به شما کمک کند.

. از تجربه خود نیاموزید

از نرال‌ها آمریکایی یکبار گفته است: «اگر صد از نخوانده‌اید، از نظر عملکردی و می‌شوئید.» انسانها سالها و قرنهاست که میجنگند، میمیرند و کارهای مشابه تقلا میکنند. استفاده از آنها خودخواهی و حماقت است.

ور رأت می‌کنید نخواندن و یادنگرفتن از اها و اشتباهاتِ ایر کارآفرینان، باعث ررفتنِ ولِ دیگر رمایه‌گذاورید؟ ورأت می‌کنید ازدواج و فرزندان خود را در امور بدیهی بپذیرید.

اگر رفاً بخواهید از تجربه‌های خود استفاده کنید، از چیزهای وابسته استفاده کنید، می‌توانید ـ نیاز به تجربه‌های ریداده داشته باشید. از مقِِّ تاریخ، فلسفه و موضوعاتِ ر بنوشید. استان‌های هشداردهنده و داستان‌هایی درباره خرابکاری‌ها، شکست‌ها و موفقیت‌ها را مطالعه می‌کنند. انجام ندادن چنین کاری، ترکِ وظیفه است.

. از رکود خارج شوید

مر موفقیت مستقیم نیست. این سفر ولانی و پرپیچ‌وخم با الاوپایین‌ها و اوج و حضیض‌های زیاد است. ما هماکنون در میانه حضیض اشید، شاید در اعماق یک دره باشید. این موقعیت می‌تواند ترسناک باشد، زیرا حسِ تاابد ماندن و گیرافتادن دره را می‌دهد.

آهی من نیز دچار رخوتی می‌شوم که شبیه رافتادن در ره است. مان‌هایی هست که به‌هیچ‌وجه مرکز کافی برای خواندن کتاب ندارم. اما فهمیده ام که ر نین مواقعی نباید به کتاب بروم مراجعه کند، بلکه کتابی را که به من حس خوبی داده است و در گذشته حرفهای ا ور من ار است.

ای دستم را دراز کنم و به صورت تصادفی اب برای واندن بردم، اب را برمی‌دارم که در گذشته مبه. ممکن است ترجمه تازه‌ای از کتاب مارکوس آئورلیوس را بخوانم و از منظری تازه به آن نگاه کنم یا ممکن است رمان‌های محبوبی مثل مردِ تمام‌عیار یا خاطرات هادریان را بخوانیم. [متوجه شدید کتاب‌هایی که زندگی من را تغییر دادند، کدامند؟]

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا