مجله عمومی

«مدل تعالی سازمانی پیشرفت» رونمایی می شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

بهرام هاشمی در گفتگو با خبرنگار آنلاین از طراحی مدل رشد و مدیریت اقتصادی سازمان‌های دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: «مدل تعالی سازمانی پیشرفت» بر اساس اقتصاد مقاومتی رونمایی می‌شود این مدل می‌تواند در رشد باشد. ازمانها و رکتهای دولتی و خصوصی راهگشا باشد.

وی ا ریح برای اینکه سه مدل در نیا وجود دارد که طبق آنها ازمانها و رکتها در رشد و تعالی هستند. اظهار رد: در مدل ارزیابی سازمان‌ها و شرکت‌های ماتی دولتی و خصوصیات ویژگی‌های قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها

مشاور ارشد اقتصادی و سرمایه گذاری به تشریح این مدل رداخت و افزودن: در این مدل راه‌های ورود موفقیت نیز ارائه می‌شود، انده ودن رکت‌ها و آزمون‌ها و همین‌طور عملکردهای شرکت‌ها و سازمان‌ها مخصوص می‌شوند.

اشمی تاکید می‌کند که در رخی شرکت‌ها این مدل‌های اجرایی می‌شوند که بر اساس آن خدمات را پایین می‌آورند. اضافه کرد: مدل EFQM راهکاری را برای خدمات و ارائه می‌دهد که بنده نیز ارزیاب ارشد ملی این مدل در کشور هستم.

وی ادامه داد: نام ارزیابی ر مالکوم الدریج مالکوم بالدریج است که در مریکا مورد استفاده بوده و شرکت‌های موجود دارای م‌های قوی هستند اما به سیاست خصمانه مارش هستند.

این تحلیلگر اقتصادی در اقتدار صحبتهای خود با بیای خوکه تحقیقات بر روی این مدل آمده است، افزودن در دیگر موارد نیز وجود دارد.

وی به مدل ارائه شده خود اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری به ارائه الگوی ایرانی اسلامی تاکید دارند که قدم‌های پیشرفت کشور بر اساس اقتصاد مقاومتی باشد، در این راستا مدلی ایرانی و تضمین‌کننده توسعه سازمان‌ها و شرکت‌ها بر اساس قوانین بومی طراحی ارائه می‌کنند. رده‌ام که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد و در رفت و آمد اقتصادی کشور راهگشا باشد.

اشمی ا تاکید دارد که طبق ات مقام معظم رهبری از شعارها در سعی می کنند، گفت: این زمینه را وارد کردم تا مل شوم؛ این مدل طبق پلتفرم EFQM طراحی شده اما متن بر اساس عملکرد سیاست‌های ۲۴ آنه اقتصاد مقاومتی است.

معاونت اسبق صنایع وچک شرکت شهرکهای نتی استان همدان با توضیح مدل ۲۴ آنای از اقتصاد مقاومتی آرتار اظهار رد: این مدلی دارد و در مورد نیاز مدل ایرانی و اسلامی نیز وضیحاتی دارد، بدین رتیب طبق این مدل متوجه واهی یک دستگاه شد به طرف هدفیم اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کند یا خیر. از وی، کاهش آسیب اقتصادی رکتی همچنین مورد وجه است.

اشمی با بیان اینکه این مدل رای تمام ازمان‌های تابعه راحی شده است، بیان کرد: جایزه ملی وزارت اقتصاد مقاومتی موجود ر اساس رضایتمندی مشتری، نتیجه‌گرا، دانش بنیان، آموزش به روز و با کیفیت، اهش خدمات مامولید بهینه و بهره‌وری در انرژی خواهد شد و بر این اساس امتیاز دهی صورت می‌گیرد.

وی با بیان هدف ما نقش آفرینی شرکت‌ها و سازمان‌ها در اقتصاد مقاومتی تا عنوان جایزه ملی تعالی سازمان در اقتصاد مقاومتی را کسب کنند، بنگاه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از موارد مورد بحث و بررسی در این مدل دانستند.

اشمی ا ان که امیدوارم هرسال برای جایزه‌های مختلف در شرکت‌ها و سازمان‌های نسبت به اجرای طرح اقتصادی مقاومتی در نظر رفته ود، نوان رد: حمایت از نظر اعطای تسهیلات، بخشودگی مالیات و اختصاص بیمه می‌تواند راهگشا باشد و ر اساس ن ادستیزی و استعمارستیزی را می‌توان در منطقه توسعه داد و حتی مدل موجود را به ورهای دیگر اشاعه داد.

این تحلیلگر اقتصادی برای ایجاد ستاد ملی اقتصاد مقاومتی و بهره‌وری ایران به عنوان مدل اصلاح اقتصاد مقاومتی تاکید ورزید و افزود: بر این اساس تمام سازمان‌های دولتی و خصوصی طبق بندهای ۲۴ آنه اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کنند و با ناگزیری جایگاه ود در جهت الی و رشد حرکت واهند کرد.

اشمی هدف از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را تنها نقشه راه ندانست ارائه کرد و گفت: ارائه شاخص های لازم و صحیح براه نانست و

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا