مجله هنر و فرهنگ

آغاز ثبت‌نام در سومین دوره طرح سنجش و سطح‌بندی داوران مسابقات قرآن کریم کشور

به گزارش شفاف، حمید مجیدی آنلاین در ادامه برخی از شرایط عمومی ثبت‌نام در این دوره از جمله: دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران- دارا بودن سلامت جسمی و روحی با شرایط و شئون داوری به ویژه شنوایی و بینایی و سرعت مطلوب- آرا بودن مدرک تحصیلی حداقل مدرک – دارا بودن شرایط سنی لازم (حداقل 27 سال و حداکثر 63 سال سن) اشاره کرد.

وی ادامه داد: پس از ثبت نام اولیه در استان، ابتدا بررسی اولیه صورت گرفته و

مسابقات عالی هماهنگی رآن کریم ور مچنین با اشاره به اینکه در و دوره اول و دوم این طرح ملی؛ ود 500 نفر موفق به اخذ مدرک داوری در مسابقات در وح 1 ا 4 ر رشته های تجوید، وقف وبتد

1: امل مسابقات ملی قرآن ج.ا.ا (سراسری آزمون اوقاف و امور خیریه).

2: مسابقات امل استان‌های تراز یک سازمان اوقاف و امور ریه (اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و قم)- رهان، ران مسابقات ملی انشجویان؛ انشجویان (وزارت لوم، تحقیقات و فناوری، وزارت اشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دانشگاه‌های آزاد، علمی اربردی و پیام نوررسولح). ر از نیروهای «ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع» و بسیج مستضعفین؛ لاب لوم دینی (شیعه و اهل سنت)؛ انونهای فرهنگی و هنری مساجد «مدهامَّتان»؛ مسابقات ایر هم‌تراز با هر از مسابقات سطح 2 حسب هیئت عالی یا شورای معین.

مرحله 3: امل مسابقات سایر استانهای سازمان اوقاف و امور خیریه؛ مسابقات استانهای راز یک آزمون اوقاف و امور خیریه (شهرستان مرکز هر یک از استانهای راز یک)؛ مرحله استانی دانش‌آموزان و فرهنگیان؛ انشجویان (دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، واحدهای دانشگاه هراردی، ای اصلی زیرمجموعه هر یک از نیروهای مسلح (مانند چهارگانه ارتش و …)؛ مرحله استانی طلاب علوم دینی (شیعه و اهل سنت)؛ مرحله استانی انونهای فرهنگی و هنری مساجد؛ مرحله وری سایر وزارتخانه ها؛ مسابقات ایر هم‌تراز با هر از مسابقات سطح 3 حسب هیئت عالی یا شورای معین.

مرحله 4: امل مسابقات سایر شهرستانها سازمان اوقاف و امور خیریه؛ سایر مسابقات دانش‌آموزان و فرهنگیان؛ مسابقات یگان‌ها در هر یک از نیروهای مسلح مرحله شهرستانی طلاب علوم دینی؛ مرکز شهرستان مرحله کانون فرهنگی و هنری مساجد؛ مرحله استانی و پایین‌تر در سایر وزارتخانه‌ها و مسابقات ورزشی همتراز با هر یک. از مسابقات ار.

مجيدي آنلاین گفت: داوري مسابقات بين‌المللي، در اين سطح‌بندي لحاظ نشده و داوران مربوط، هر سال بر اساس آيين نامه به كارگيري داوران، به پيشنهاد كميته علمي و فني مسابقات عالي از بين داوران حائز شرايط سطح 1 و با توجه به ساير توانمندي‌ها و بر روي داوران. اولویت های دستگاه های اجرا کننده، انتخاب واهند . رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: قضاوت داوران سطح الاتر در وح این‌تر بلامانع است.

وی به این موضوع اشاره می کند که یکسان نبودن سطح می و کیفی اجرای مسابقات سراسری رآن کریم توسط ما مسابقه و سطح اوران مجاز به اوری در این گونه مسابقات در هنگام صدور مجوز، تعیین تعیین خواهد شد. مسابقات سطحی با وجه به ارش های ناظر اعزامی و پس از ستاد عالی هماهنگی مسابقات قبرل .

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا