مجله اجتماعی

رویکرد جدید ارزیابی عملکرد بانکی/ از سیستم کارت امتیازی متوازن تا سبقت فاکتورهای مشتری‌مداری

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا از تنگستان، مقاله امین ماندگار کارمند و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنگستان(اهرم) در ششمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی پذیرفته شد.

ماندگار انش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی وده که تدریس ر روس مدیریت منابع انسانی و مشاور مدیریت و روس مدیریت منابع انسانی و

مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنگستان(اهرم) با عنوان «ارائه‌های جدید بر اساس کارت امتیازی متوازن و تصمیم‌گیری چندمعیاره برای ارزیابی سازمان با نظر گرفتن فاکتورهای عملکردی علوم انسانی» در ششمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات جهانی در، مدیریت و کارآفرینی که دی. گزارش می‌شود، ارائه و پذیرفته شده است.

به گزارش آنا، در کشور ایران، بانک‌ها به‌منزله کانون اصلی فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند و نقش مهمی را برای کمک به توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند.

واضح است که موفقیت مؤسسات مالی مانند بانک‌ها و رشد اقتصاد کشور به عملکرد منابع انسانی انجام می‌شود و با توجه به این مهم در پژوهش حاضر یک دیدگاه جدید بر اساس روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره به‌منظور ارزیابی عملکرد شعب بانکی نسبت به فاکتورهای عملکردی ارائه شده است.

ابتدا فاکتورهای عملکردی عملکردی متفاوت از کارت امتیازی متوازن از طریق مرور ادبیات شناسایی و سپس اوزان این فاکتورها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین ـ بهترین تعیین شده است.

در سومین گام به‌منظور ارائه کاربرد پیشنهادی، عملکرد چند شعبه بانکی با استفاده از استفاده از ترکیبی از GC-TOPSIS مورد ارزیابی و بهترین آن با توجه به فاکتورهای عملکردهای انتخاب شده و به‌طور کلی نتایج به دست‌آمده از مطالعه کاربردها و کارایی‌ها. نهادی در وزه ارزیابی ملکرد ارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنگستان (اهرم) در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا در این باره اظهار داشت: مؤسسات و سازمان‌ها با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم‌اندازی در یک قلمرو ملی یا بین‌المللی می‌کنند و ملزم به پاسخگویی می‌شوند. مشتریان، ارباب‌رجوع و ذینفعان درباره میزان دسته‌یابی به تعیین‌شده‌های خود هستند.

م سازمان‌ها بیشتر توجه خود را بر حوزه مدیریت منابع انسانی معطوف کرده‌اند و مدیران بر این باورند که به منابع انسانی هر سازمان، اهرمی برای بهبود عملکرد کاری است و عملکرد و ارزیابی آن بهعنوان مرکزی مدیریت منابع انسانی می‌شود.

موفقیت مؤسسات مالی مانند بانک‌ها و رشد اقتصاد کشور به شیوه عملکرد منابع انسانی انجام می‌شود و با توجه به مهم‌ترین پژوهش حاضر، یک رویکرد جدید بر مبنای روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره به‌منظور ارزیابی عملکرد شعب بانکی نسبت به فاکتورهای عملکردی پیشنهاد شده است.

وی بیان می‌شود: مدیریت عملکرد، مسائل بسیار مهم است و به‌تازگی به دلیل محیط کسب و کار و رقابت مورد توجه قرار گرفتن و اندازه‌گیری عملکرد به‌عنوان یک سیستم اندازه‌گیری معناداری تعریف می‌شود، به طوری که سازمان‌های خود را کنترل کنند. یک آزمون به منظور پیش‌بینی تعریف می‌یابد یا منابع به‌طور اختصاصی می‌یابند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنگستان(اهرم) متذکر شد: ارزیابی عملکرد مطابق با تعیین‌های پیش‌بینی‌شده و روش‌های اجرایی صورت می‌گیرد و اثر بخشی آن تنها در گروی عملکرد و برانگیختن نیروی کار برای دستیابی به بهبود مستمر نیست. اگر این روند کارا و اثربخش باشد که با توجه به عوامل موثر بر عملکرد عملکرد، مشکلات موجود منابع انسانی در بافت سازمان نیز شناسایی‌شده و تخصیص بهینه نیروی کار می‌گیرد.

ماندگار تبیین کرد: با توجه به اینکه اقتصاد یک کشور از مؤسسات عمومی و اختصاصی تشکیل می‌شود و موفقیت و شکست این مؤسسه‌ها، موفقیت و شکست اقتصاد کشور را دنبال خواهد کرد، بنابراین ارزیابی و ارزیابی عملکرد در این سازمان‌ها ضروری است.

BSC استراتژیک بریا دستیابی به مدیریت مدیریت

وی روش کرد: برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی استراتژیک کوتاه مدت و بلندمدت نیاز به یک روش سنجش عملکرد استراتژیک نیاز است و روش ها و تکنیک های مختلف از خصوصیات و تحلیل پوشش داده ها (DEA)، کارت امتیازی متوازن (BSC)، بنیاد مدیریت کیفیت اروپا. (EFQM)، روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)، نسبت و تحلیل و … هدف ارزیابی فعالیت ها از طریق یک و کار برای مرزیابی.

یکی از اعضای دانشگاه علمی آزاد اسلامی توضیح داد: در میان این تکنیک‌ها، BSC یک سیستم مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک است که به طور مستقیم برای هماهنگ کردن فعالیت‌های تجاری با هیئت‌های سازمانی، بهبود ارتباطات داخلی و نظارت‌های خارجی در سازمان‌های استفاده می‌شود.

ماندگار بیان کرد: م کارت امتیازی متوازن که وسط کاپلان و نورتون (1992؛1996) وسعه یافته، یکی از تکنیک‌های یکپارچه‌سازی ارتون (1992؛1996)

وی ریح کرد: دیدگاه در این دیدگاه به‌منظور ارزیابی عملکرد ارائه شده؛ اهمالی نوان یک خصیصه پس‌رو، دیدگاه، دیدگاه‌های فرآیند داخلی و رشد و نوان شاخص‌های پیشرو.

این شاخص‌ها می‌توانند عملکرد سازمان را بازتاب دهند و به ارزیابان کمک کنند تا تصمیمات قطعی گرفته شود، علاوه بر این، می‌توانند به‌عنوان ویژگی‌های تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره نقش داشته باشند، چراکه در هر دو روش کم و کیفی قابل اندازه گیری هستند. :

ماندگار گفت: این روش‌ها ثابت کرده‌اند که نتایج مناسبی را ارائه می‌دهند و همچنین می‌توانند در زمان میم‌گیرندگان نکنند نیز کم کنند.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

و متذکر : ارزیابی ملکرد. عملکرد عبارت است از ارزیابی و اندازه‌گیری در دستگاه‌های اجرایی در زمینه اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای اهداف و اهداف سازمانی در قالب برنامه‌های اجرایی.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: مدل کارت امتیازی متوازن نیز یک مفهوم نوین مدیریتی است که به همه مدیران در تمام سطوح کمک می‌کند تا فعالیت‌های کلیدی خود را پایش و کنترل‌کننده، کارت امتیازی متوازن یک ابزار مدیریتی برای اجرای برنامه‌ریزی، گزارش کند. اختراع شده و نیمه استانداردی به مدیران امکان می‌دهد روند اجرای فعالیت‌ها توسط ظ

ماندگاران چنین کرد: کارت امتیازی متوازن تصویر جامعی از عملکرد سازمان را در اختیار مدیران قرار می‌دهد تا چگونگی پیشرفت سازمان را در دستیابی به یک هدف از اندازه‌گیری، در واقع سیستم مدیریت تصمیم‌گیری برای تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد در هر ساختار و زمینه‌های یک مؤسسه بوده است. و امل مالی و غیرمالی (مشتری، مالی، فرآیند داخلی در رشد و مطالعه) است.

میمگیری ندمیاره

وی افزود: تصمیم گیری ندمعیاره یکی از روش های میم گیری برای انتخاب گزینه ها از میان یک مجموعه راه حل است. خیلی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیار در جستجو هستند که یک تصمیم‌گیری محیطی ایده‌آلی را ترسیم می‌کنند و در آن محیط، تصمیم‌گیری می‌شود که به‌طور منطقی جنبه‌های منطقی را به دست می‌دهد و اطلاعات دقیق را به دست می‌دهد و سپس یک راه حل را می‌پذیرد.

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تصمیم‌گیری چندمعیاره تعیین‌شده‌ترین تصمیم‌گیری است و این شاخه یکی از طبقات کلی مدل‌های تحقیق در عملیات بوده است که برای حل مسائلی که دارای کیفیت تصمیم‌گیری هستند، وجود دارد.

ماندگار افزودن: اندازه‌گیری عملکرد استفاده از نیک‌های تصمیم‌گیری ندمعیاره در ال‌های اخیر وجه‌های بسیاری از محققین بانکر و همکاران (2004) عملکرد شرکت‌های مخابراتی ایالات متحده را با روش کارت امتیازی متوازن اندازه‌گیری کردند و نتایجی را نشان دادند که بازگشتی و تعداد خطوط در تسهیلات، سهم‌های مهم‌ترین مؤلفه‌های عملکرد تجاری هستند که بیشترین تأثیر را بر عملکرد این سازمان دارند.

وی ادامه داد: لنگ و همکاران (2006) به‌منظور تسهیلات BSC روش‌های AHP و ANP را به کار بردند، آن‌ها نشان دادند که AHP و ANP می‌توانند برای ویژگی‌های خاص مناسب باشند و برای برخی از مشکلات اجرای سنتی BSC نیز به کار گرفته شوند. وند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کرد: لی و همکاران (2008) عملکرد فناوری اطلاعات را در تولید در کشور تایوان با استفاده از فناوری ترکیبی BSC و FAHP مورد ارزیابی قرار دادند و و و همکاران (2009) در پژوهشی از مدل BSC و تکنیک‌های میم‌گیری چندمعیاره فازی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها استفاده از ردند.

ماندگار عنوان کرد: نتایج اولویت‌بندی شاخص‌ها را نشان می‌دهد که در بانک‌های مورد بررسی فاکتورهای مشتری‌مداری در اولویت اول و بعد از آن به ترتیب مالی، رشد و رتبه‌بندی در پایان فرآیندهای داخلی انجام می‌شود.

وی توضیح داد: آذر و همکاران (2011) به توسعه چهار مدل ارزیابی با استفاده از روش های VIKOR TOPSIS و تجزیه و تحلیل عاملی برای کاهش قیمت هر مدل برای رتبه بندی پرداخت کنندگان، سه روش تصمیم گیری چندمعیاره به منظور ارزیابی دانشگاه های ویژه توسط وو و همکاران. 2011).

و هیئت لمی دانشگاه آزاد اسلامی ن کرد: از تکنیک DEMATEL برای ارزیابی روابط علت و نتایجی در نبه‌های BSC و ANP اریاه و در نهایت روش VIKOR را برای مقایسه و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها انجام دادند.

ماندگار عنوان کرد: بنتس و همکاران (2012) به ارزیابی چندبعدی عملکرد سازمانی در شرکت مخابراتی کشور برزیل از طریق یکپارچه سازی BSC و AHP پرداختند، نایبی و همکاران (2012) در پژوهشی مدل ترکیبی مبتنی بر BSC و VIKOR را به‌منظور توسعه سازمان‌های کارآفرینی برای رتبه‌بندی خصیصه های وسعه کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد قزوین پیشنهاد دادند. السین و همکاران (2012) به ارائه یک دیدگاه جدید برای ارزیابی شاخص های مالی ارزیابی رکت های تولیدی در نایع پرداختند.

اندازه‌گیری عملکرد با استفاده از تصمیم‌گیری‌های نیک‌گیری نمعیاره در ال‌های اخیر وجهه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است.

وی آن کرد: ابتدا استفاده از روش FAHP اوزان مربوط به معیارها را تعیین کرده و سپس روشهای TOPSIS و VIKOR را برای رتبه‌ها نان به نتایج آنی از رتبه بندی افتند.

ربانی و همکاران 2014 به ارائه یک دیدگاه جدید ارچه مبتنی بر BSC ایدار، ANP و COPRAS به‌منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های ر ولیدکندنده نتایج نشان از اثربخشی مدل پیشنهادی دارد. لالیون و همکاران 2014 یک متدولوژی را با استفاده از روشهای AHP و TOPSIS جهت استقرار BSC به‌منظور عملیاتی کردن گروه‌های ر صروه‌های ارائه کردند. ثریایی و همکاران (2014) یک تصمیم یکپارچه تجزیه و تحلیل نقشه استراتژی با استفاده از روش ترکیبی BSC و FAHP جهت تعیین اهداف و تدوین نقشه استراتژی در یکی از شرکتهای تولیدکننده برق خودرو در ایران پرداخت.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ورمازیار و همکاران (2016) در پژوهشی به‌منظور ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از روش DEMATEL برای نشان دادن وابستگی بین دیدگاه‌های BSC استفاده کرده و در ادامه روش ANP برای تعیین اوزان شاخص‌های اثربخشی به کار گرفته شده است.

عنوان کرد: در نهایت به‌منظور تعیین اولویت‌بندی گزینه‌ها روش‌های تصمیم گیری ARAS، COPRAS، MOORA و TOPSIS ارائه شده و چانگ و همکاران (2016) یک ویژگی ترکیبی به‌منظور ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های مدیریت دارایی تحت تأثیر بحران‌های مالی جهانی با استفاده از روش‌های AHP و VIKOR ارائه می‌شود. ادند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: اوزدمیر و تویسوز (2017) در پژوهشی به ارائه مدل‌های تصمیم گیری FDEMATEL و FANP مبتنی بر BSC برای انجام فرآیندهای مدیریت استراتژیک دانشگاه‌های ترکیه و کبیر (2018) برای توسعه مدل شبکه باور بیزی به‌منظور ارزیابی عملکرد عملکرد با ر نظر رفتن وابستگی و همبستگی بین کیفیتها پرداخت. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی نام‌عینی‌ها را اندازه‌گیری و کیفیت روابط را در مقایسه با ایر روش‌های مربهبابی نشان می‌دهد.

اه اجتماعی دارای الاترین میزان نفوذ الص

ربانی کرد: سینق و همکاران (2018) یک روش ارزیابی پایداری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ​​​​واحدهای تولیدی با استفاده از یک ساختار مبتنی بر BSC و همچنین ویژگی‌های ادغامی FAHP، سیستم استنتاج فازی (FIS) پیشنهاد داده می‌شود. نسر و همکاران (2019) در وهشی به ارائه فازی مبتنی بر روشهای DEMATEL، AHP و VIKOR به‌منظور ایجاد عملکرد پایدارد ایدارد ربیارد ربیاختارد ایدنارد ایدنارد ربیاختارد ردگاختارد ردگاختارد

وی متذکر : نتایج اکی از آن است که تصویر فرودگاه مهم‌ترین امل در ارزیابی عملکرد و دیدگاه اجتماعی نیز نایزاستری است. شکست‌های شناسایی شده در مرور ادبیات اکثر این پژوهش‌ها را در نظر گرفته‌اند که بیشتر شامل جنبه‌های عملکرد مالی و اقتصادی بانک است (بهعنوان‌مثال نسبت بدهی، عملکرد، حاشیه سود خالص و …)، اما یکی از عواملی است که باید به هر مورد توجه شود. سازمان‌های قرار گرفتن به فاکتورهای عملکردی توجه دارند در مورد کارت‌های مختلف امتیازات متوازن به‌منظور ارزیابی عملکرد سازمانی است که از یک‌سو می‌تواند موفقیت سازمان را مسدود کند و از سوی دیگر به‌عنوان عاملی رقابتی و راهبردی در حفظ بقای سازمان و افزایش بهره‌برداری نقش کند.

ربانی ادوار شد: نابراین در این پژوهش برای اولین بار فاکتورهای عملکردی ارکنان از منظر BSC برای ارزیروای ملکردی ارکنان از منظر BSC برای ارزیروا رکاروا آرزو می کند ارزیروا رکا ری ارزروا .

انتهای ام/4078/

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا