مجله علمی و پزشکی

شناسایی ۱۰۸۴ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ ۴ بیمار دیگر جان باختند

نابراعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، در آن روز گذشته مبتلا به شناسایی شده و ۴ ن نیز جان خود راد.

ارش مجله رزاز روز تا امروز ۱۴ رماه و بر اساس معیارهای قطعی مار جدید مبتلا به کووید۱۹ در شناسایی و ۱۵۰ نر

مموع ماران کوید۱۹ در ور به میلیون و ۲۴۱ ار و ۶۴۸ نفر رسید.

مشکل در ول ۲۴ اعت گذشته، ۴ مار مبتلا به ووید۱۹ در کشور آن ود را از دست ادند و مجموع جان باختگان آن ود را از

وشبختانه یک هزار میلیون و ۶۳ و ۶۵۲ نفر از بیماران، یافته‌ها و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

افراد از بیماران به کوید۱۹ در بخش مراقبت های ویژه مارستان ها تحت مراقبت قرار می گیرند.

یک نون ۵۲ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۱۱۵ آزمایش تشخیص ووید۱۹ در کشور انجام شده است.

ر ال اضر هیچ رستانی در وضعیت رمز و نارنجی قرار ندارد و ۱۰۵ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۴۳ استان در وضعیت آبی قرندر.

این در حالی است که تا کنون ۶۴ میلیون نفر و ۶۵۹ هزار و ۱۶۴ نفر دُز اول، ۵۸ میلیون و ۱۴ هزار و ۵۴۲ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۹۵۲ نفر، دُز سوم واکسن وسایل را تزریق کرده‌اند و بنابراین مجموع و اکسن‌های تزریق شده است. ر ور 15 میلیون و 455 ار و 658 دُز رسید.

این گزارش، ر آن روز هزار و ۲۱۶ واکسن در تزریق است.

انتهای ام

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا