مجله علمی و پزشکی

نسخه‌نویسی الکترونیک، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها

ارش شفاف، دکتر بهرام عین اللهی در همایش مدیران آمار و فناوری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در مرکز همایش های بیمارستان شهید رجایی تهران با اشاره به پیشرفت دنیای فناوری اطلاعات و حوزه نرم افزارهای هوشمند در جهان تاکید کرد: در حالی که دنیا در جهش نرم افزاری به سر می‌برد و به صورت لحظه‌ای ابزار و تکنیک‌های نوظهوری در این حوزه به بازار می‌آید، دانشگاه‌های ما باید از تمام ظرفیت‌های فناورانه خود استفاده کنند و آنها را به روز کنند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: مجاریانه‌ها و هوش‌های مصنوعی امروز در دنیا پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند و ما باید در این حوزه صاحب ابتکار و نوآوری باشیم تا خدمات نظام سلامت با سرعت بالا و الگوی دسترسی عادلانه هوشمند به مردم ارائه شود.

نارشیسم اطلاعاتی ممنوع

وی یکی از شاخص‌های ارزیابی سایت دانشگاه‌ها را در زمینه اطلاعات عنوان و مشخص کرد: حرکت‌ها در حوزه فناوری باید اطلاعات یکپارچه و هم افزا باشد و همه دانشگاه‌های علوم پزشکی در هماهنگی کامل با وزارت بهداشت یک فناوری منسجم را انجام دهند. آرتی باید به متقابل نظام یکپارچه اطلاعات در ور حرکت کنیم. نابراین آنارشیسم اطلاعات باید اتمه جذب و مگونی و هماهنگی بر عرصه ناوری اطلاعات اکم شود.

ناللهی نقش ناوری اطلاعات در حوزه نظارت و ارزیابی اشاره و اظهار کرد: به راحتی می‌توان با نرم افزار وافزرزی.

نسخه‌نویسی الکترونیک، مینه‌ساز افزایش سرعت و کاهش هزینه‌ها

وی اشاره به رنامه نسخه نویسی الکترونیک، گفت: نسخه نویسی الکترونیکی نشان داد که می‌توان هزینه‌ها را کاهش و بهره‌وری کرد.

وزیر اشت، درمان و موزش پزشکی بر رورت هوشمندسازی درمان تاکید و بیان کرد: اید در مورد استفاده هوشمند از سیستم‌ها در م. راکه وشمندسازی از بروز بسیاری از خطاهای جلوگیری از می‌کند.

وی در زمینه اطلاعات مهم یکپارچه‌سازی، بررسی‌ها کرد: اولین شرط موفقیت یک پژوهش، جامع، دقت، صحت و به روز رسانی اطلاعات و ارائه چنین اطلاعاتی، کیفیت سیاست گذاری و تصمیم گیری در نظام سلامت را افزایش خواهد داد.

عین اللهی همچنین پیشنهاد می کند با توجه به گستردگی و حجم کاربرد فناوری اطلاعات در نظام سلامت، برای حمایت از طرح های خوب در این زمینه، یک جشنواره سالانه جشنواره جشنواره فارابی، خوارزمی و رازی برگزار می شود و از پژوهش ها، طرح ها و برنامه های برتر اطلاعات حوزه فناوری برگزار می شود. ردانی مل آید.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حمله سالگرد جنایتکارانه ناوگان متجاوز آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز آبهای خلیج فارس، اظهار داشت: مدعیان دروغین حقوق بشر، بزرگترین فجایع تاریخی را رقم زده و نشان می دهد که به کودکان و زنان بی گناه است. م رحم نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه حقوق آمریکایی دروغی بیش نیست، گفت: ایران نیز باید دیگر دنیا دو سال و چند ماه با جزئیات دست و پنجه نرم افزار کرد و آن ادعاهایی که حقوق بشر دارند، ملت ایران را در این شرایط از دارو و تجهیزات دارند. مروم ردند. نها می‌گویند و تجهیزات تحریم نیست؛ اما بانکی وجود نداشت که ما ارو و تجهیزات را به واسطه آن خرید و از طریق آن ول پرداخت کنیم.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا