مجله علمی و پزشکی

آیا چربی سلول‌های سرطانی را تکثیر می‌کند؟

مجله رز/خراسان رضوی نتایج تحقیقی نشان می‌دهد که چرا بسیاری از سلول‌های سرطانی نیاز به واردات ارند دارند.

به نقل از مدیکال اکسپرس، پژوهشگران موسسه فناوری ماساچ، که چرا سلول‌های سرطانی را می‌توان به تکیه‌ای وارد کرد، یافته‌هایی که می‌توانند به راه‌هایی برای درک و رشد تومور تبدیل شوند.

این تحقیق رهبری ر نیس ویتکاپ، دانشیار زیست‌شناسی سیستمی ر کالج آن واگلوس دانشگاه کلمبیا و دکتر متیو جی واندر مالوس انشگاه لمبیا و دکتر متیو جی واندر مدیا رشد ماریک مرکز مایدن،

مواد مغذی رایجی که می‌خوریم مانند ربی و خوراکی که نفس می‌کنیم، نقش اساسی در رشد لول‌های رطانی ایفا می‌کنند.

بهتر لیل نقشش در تولید انرژی در بدن ناخته است. مین دلیل وقتی ورزش می‌کنیم، ر نفس می‌کشیم. از آنجایی که تعداد زیادی از سلول‌های سرطانی در محیط‌های آنجا غیرقابل زندگی هستند، می‌توانند تصور کنند که رشد توسط انرژی محدود می‌شود اما آنها می‌توانند نقش مهمی را در خود داشته باشند و آن‌ها را برای واکنش‌های شیمیایی که باعث سنتز مولکول‌های زیستی ضروری می‌شوند، ایجاد کنند. ساخت لولهای می شود. بسیاری از واکنش‌های بیوسنتزی به یک فاکتور کمکی به‌نام NAD به‌طور مثبت نیاز دارند و در صورت بهبود، سلول‌ها نمی‌توانند NAD مثبت محرک رشد را تغییر دهند و واکنش‌های سازنده کلیدی که می‌شوند می‌شوند.

ور شگفت‌انگیزی نشان داد که لول‌های سرطانی هیپوکسیک (کم‌اکسیژن) به‌طور معمول انرژی بیشتری نسبت به نیاز برای رشد دارند. مانی که مواد مغذی را تولید می‌کند، علاوه بر انرژی به سلول‌های سرطانی، لول‌ها واکنشی نشان ندادند. ر وض، وقتی که

افراد دریافتند، در الی که مسیرهای وسنتزی مختلف نسبت به در رس ودن حساس حساسند، سنتز ربی‌ها ازجمله مواربیشت ا ر ا. از مولکول‌های ناشی از ایجاد سلول‌های جدید استفاده می‌شود و سنتز می‌تواند به‌ویژه سلول‌های رطانی که نیامد. ون دسترسی به دسترسی، لولها نمی‌تواند به اندازه مسیرهای سنتز خود را امین کنند.

دکتر ویت‌کاپ می‌گوید: نتیجه ما بسیار غیرمعمول می‌شود این است که سنتز به‌عنوان پروسه‌ای که نیاز زیادی به آن دارد در نظر گرفته نمی‌شود اما آزمایش‌های ما نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد از استفاده از سلول‌های سرطانی برای تولید انرژی برای سنتز نیست. ربیع هاست.

در نتیجه بر روی بیوسنتز، رشد سلول‌های سرطانی در محیط‌های محدود با قابلیت به‌شدت وابسته به محیطی است که باعث آسیب پذیری حیاتی برای سلول‌های سرطانی ایجاد می‌شود، به طور طبیعی کاهش می‌یابد.

گروه تحقیقاتی اکنون در حال تلاش برای شناسایی گیرنده‌هایی است که سلول‌های سرطانی را برای وارد کردن نتایج در تومورهای مختلف می‌توان انجام داد و اینکه کدام یک از مشتریان را می‌توان با استفاده از داروها هدف قرار داد. این تحقیق مچنین نشان می‌دهد که تغییر رکیب‌ها در رژیم غذایی ممکن است نقشی حیاتی در افزایش رشد رطان داشته باشد.

ویتکا همان نتیجه را می‌دهد: ما بیشتر سرطان را به‌عنوان بیماری که نتیجه آن جهش‌های ژنتیکی است، می‌دانیم اما برای سلول‌های سرطانی که در شرایط چالش‌برانگیز مانند تغییرات مهم زندگی می‌شوند، محیط آن‌ها به همان اندازه مهم است. رای مثال، جهش‌هایی که تجربه‌ها را به حرکت درآورند، تنها در صورتی که رشد کردن را تقویت کند، می‌کند که این اتفاق‌ها را به‌رممور می‌کند و می‌کند که این لذت‌ها را به‌رم رَم می‌کند.

هفته های این تحقیق در مجله Nature Metabolism منتشر می شود.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا