مجله حوادث

تهدید زنان سینماگر برای حضور در جلسه معاونت امور زنان


معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با اشاره به دعوت این معاونت از زنان سینماگر معترض به خشونت علیه زنان گفت: به طور خاص از زنان سینماگر معترض به خشونت در این عرصه و به طور خاص از دست اندرکاران این جریان دعوت شد تا به نشست. ماونت مده و مسائل خود را مطرح می کنند. رخی از زنان سینماگر معترض به ونت در این عرصه حاضر ند و برخی دیگر ر نشست حاضر نشدند چرکه

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا