مجله اجتماعی

آخرین آمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا در کشور

به گزارش خبرگزاری مجله رز و اعلام و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، مرکز درمانی هزار و 64 میلیون و 624 هزار و 226 نفر دُز اول، 57 میلیون و 969 و 810 نفر دُز دوم و 27 میلیون و 699 هزار و 811 نفر، دُز سوم. واکسن رونا را ریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق ر ور به 150 میلیون و 293 هزار و 847 دُز رسید.

ر آن روز گذشته ار 531 واکسن در ور تزریق شده است.

از روز تا امروز ۳ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی مار جدید مبتلا به ووید۱۹ در ور شناسایی و ۳۰ نفر .

مموع ماران کوید۱۹ در ور به میلیون و ۲۳۵ ار و ۹۲۸ نفر رسید.

مشکل در ول ۲۴ اعت گذشته، ۲ مار مبتلا به ووید۱۹ در کشور آن ود را از دست ادند و مجموع جان باختگان آن ود را از

وشبختانه اکنون ۷ میلیون ۶۱ ار و ۳۵۲ نفر از ماران، بهبود افته و یا از مارستانها رخیص شده اند.

افراد از بیماران به کوید۱۹ در بخش مراقبت های ویژه مارستان ها تحت مراقبت قرار می گیرند.

یک نون 52 میلیون و 554 هزار و 656 آزمایش تشخیص ووید19 در کشور انجام شده است.

ر ال اضر ۰ رستان در وضعیت رمز، ۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۰۶ استان در وضعیت رد و ۳۴۲ رستان در وضعیت آبی قرار دارند.

ر آن روز گذشته ار 531 واکسن در ور تزریق شده است.

راوانید:

نجات جان ۲۰ میلیون انسان با واکسیناسیون عمومی

این دو استان با افزایش مبتلایان به رونا روبه‌رو ند

47231

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا