مجله علمی و پزشکی

پیش‌بینی خطر ابتلا به سرطان کبد با آزمایش خون ساده

مجله رز/خراسان رضوی استاد دانشگاه تگزاس مایش خون ساده برای پیش‌بینی این‌که کدام یک از بیماران مبتلا به بیماری بیشتر به بیماری‌های مختلف مبتلا می‌شوند.

ساینس دیلی، گزارش بیماری چربی غیر الکلی(NAFLD) شامل افزایش سلول‌های بیماران است که می‌تواند باعث آسیب بیشتر شود و خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد.

ر وجین هوشیدا، متخصص در بخش ماری‌های داخلی و پزشکی در انشگاه تگزاس، عضو مرکز جامع سرطان هارولد سی. مونز و محقق ارشد این تحقیق، می‌گوید: این آزمایش به ما امکان می‌دهد و غیر تهاجمی را باید به آنی بر اساس‌ررفی‌ه تبدیل کرد.

ماری چرب غیر الکلی به سرعت نوان یک عامل اصلی بیماری مزمن کشور در ایالات متحده آمریکا در ظهور است. افزایش نرخ چاقی و انتظار می رود افزایش آن در حال رشد باشد.

مطالعات نشان داده افراد مبتلا به ماری چربی غیر الکلی تا ۱۷ برابر در معرض نتایج به سرطان هستند. برای بیماران مبتلا به چربی غیر الکلی که اعتقاد بر این است که بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار دارند، پزشکان یک برنامه سخت شامل سونوگرافی بیماران ۶ ماه یک بار را توصیه می‌کنند اما مشخص می‌کنند کدام یک از افراد در این گروه قرار دارند. الش رنگیز است و به طور معمول شامل بافت‌برداری‌های تهاجمی است.

دکتر نائوتو فوجی‌وارا، دانشمند تحقیقاتی در آزمایشگاه هوشیدا و همکارانش به این فکر افتادند که آیا نمونه‌های خونی از بیماران مبتلا به چربی غیر الکلی می‌توانند خطر ابتلا به سرطان را داشته باشند، شایع‌ترین شکل سرطان سرطان را نشان می‌دهد. .

در تحقیق جدید نمونه‌هایی از 409 بیمار مبتلا به چربی غیر الکلی را تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل تا مجموعه‌های از 133 ژن را نشان می‌دهد که در سطح بالاتر یا پایین‌تر از حد متوسط ​​در بیماران بیماران مبتلا به کارسینومای هپاتوسلولار طی یک دوره 15 پیگیری. سال بیان می‌شدند. ماران بر میزان بیان این ژن‌ها به روه‌های پرخطر و کم خطر تقسیم شدند. از 15 سال پس از نمونه برداری 22.7 رصد از افراد ر روه پرخطر ارسینومای اتوسلولار مبتلا هستند. ر الی هیچ مار در گروه مِخطر اده نشد.

ر وشیدا، مدیر رنامه تحقیقاتی اربردی تومور حقوقی انشگاه تگزاس، ر این خصوصی اظهار کرد: این آزمایش ویژه برای ن ار اکنون با اطمینان بیشتر می‌توانیم بگوییم که این افراد نیازی به پیگیری ندارند.

داروها همچنین پنل ژنی (آزمایشی است که به طور همزمان برای جهش‌های مرتبط با سرطان تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل می‌کند) را می‌توان برای آسان‌تر شدن اندازه‌گیری‌ها به چهار تبدیل کرد که سطح آن را می‌توان در نمونه‌های خون برای ارزیابی خطر بررسی کرد. هر زمانی که بیماران بر اساس این برنامه‌ها به گروه‌های پرخطر و کم‌خطر تقسیم می‌شوند، ۳۷.۶ درصد از بیماران در گروه پرخطر در طول دوره ۱۵ ساله با کارسینومای هپاتوسلوار تشخیص داده شدند. ر الی‌ هیچ ماری در گروه کم‌خطر اده نشد.

ر نها علاوه بر این نتایج نشان داد که سطوح مولکول‌ها همراه با درمان‌های شناخته شده برای کاهش آسیب و خطر کارسینومای هپاتوسلولار از جمله جراحی چاقی، داروهای کلسترول و ایمونوتراپی تغییر می‌کند.

دکتر هوشیدا بیان کرد: به این معناست که ما به درستی می‌توانیم از این پنل‌های مولکول‌ها برای تشخیص عملکرد بیماران در طول زمان یا اطلاع از اثربخشی احتمالی مداخلات پزشکی برای کاهش خطر سرطان خطر استفاده کنیم. :

روه دکتر وشیدا در برنامه‌ریزی برای ادامه کاربرد کاربرد PLSec-NAFLD در گروه‌های بزرگتری از بیماران در سراسر جهان. نان مچنین می‌گویند که در آینده، مایش‌های خون می‌توانند برای اندازه‌گیری خطر رطان در سایر ماری‌های اصلی آن اتلاف کنند.

نتایج این تحقیق مجله Science Translational Medicine منتشر شده است.

انتهای ام

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا