مجله علمی و پزشکی

۴ فوتی و شناسایی ۱۸۷ بیمار جدید کرونا در کشور

نابر اعلام وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸۷ بیمار و وید ۱۹ ر ور ناسایی شدند و بیمار چهار بیمار نیز به ور ناسایی ند و تسلیم شدند.

ارش مجله رز، از روز تا امروز ۳۱ خردادماه و بر اساس معیارهای قطعی بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در تشخیص و نر و

مموع ماران کوید۱۹ در ور به میلیون و ۲۳۵ ار و ۱۷۵ نفر رسید.

مشکل در ول ۲۴ اعت گذشته، ۴ مار مبتلا به ووید۱۹ در کشور آن ود را از دست ادند و مجموع جان باختگان آن ود را از

وشبختانه تا ۷ میلیون نفر ۶۰ هزار و ۸۱۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از مارستان‌ها رخیص داده اند.

افراد از بیماران مبتلا به کوید۱۹ در بخش مراقبت های ویژه مرستان ها تحت مراقبت قرار می گیرند.

یک نون ۵۲ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۵۳۸ آزمایش ووید۱۹ در کشور انجام شده است.

ر ال اضر ۰ رستان در وضعیت رمز، ۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۰۶ استان در وضعیت رد و ۳۴۲ رستان در وضعیت آبی قرار دارند.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا