مجله علمی و پزشکی

نخستین کهکشانها مشت شان را برای جیمز وب باز می کنند

این هفته تیم عملیات “جیمز وب” برای راه‌اندازی ابزارهای “NIRCam”، “NIRISS” و “NIRSpec” چراغ سبز نشان داد و این باعث شد که هفت حالت از ۱۷ حالت در نظر گرفته شده برای کامل عملیاتی شدن تلسکوپ فضایی “جیمز وب” آماده شود. ود.

ابزار “NIRCam” ابزاری روی تلسکوپی فضای “جیمز وب” است که وظیفه اصلی را دارد. این ابزار به نوان تصویربرداری از طول موج .6 تا پنج میکرون و همچنین به عنوان یک جبهه موج برای ن به عبارت دیگر، این ابزار، دوربین است و همچنین برای ارائه اطلاعات برای تراز ۱۸ بخش آینه اصلی استفاده می‌شود و در عین حال این یک دوربین فروسرخ با ۱۰ آرایه‌ساز جیوه-کادمیم-تلورید(HgCdTe) است و هر آرایه دارای نمایه ۲۰۴۸ است. ر ل است.

“حسگر هدایت ظریف و تصویرگر نزدیک به فروسرخ و بسته‌نگار بدون شکاف(FGS-NIRISS) نیز ابزاری در فضای تلسکوپی “جیمز وب” (JWST) است که یک حسگر هدایت دقیق و یک ابزار علمی را با یک تصویرگر فروسرخ نزدیک و یک ماشین‌نگار ترکیب می‌کند. می‌کند. نور را از طول 0.8 تا 0.0 میکرون مشاهده می‌کند و دارای چهار حالت مختلف است.

ابزار “NIRSpec” نیز یکی از چهار ابزار لمی است که لسکوپ فضایی “جیمز وب” به رواز رآمده است. “NIRSpec” نگارگر چند رمی است و می‌تواند به ور مزمان تبدیل شود. مشاهدات آن نیز در محدوده طول موج 0.6 میکرومتر تا 5.0 میکرومتر انجام می‌شود. منین دارای مجموعه‌ای از افراگم‌ها برای بررسی‌سنجی با مشاهده الا از منابع و همچنین واحد یک میدان انتگرب است. این ابزار توسط انس فضایی اروپا طراحی و توسط شرکتی به نام “استریوم” (Astrium) ساخته شده است.

لس ایی “جیمز وب” بر روی اولین کهکشان‌ها اطلاعات خواهد کرد

یکی از اعلان‌های اخیر ناسا، آماده‌سازی حالت اندازه‌گیری با وضوح متوسط ​​(MIRI’s MRS) و چشم‌انداز به اشتراک‌گذاری داده‌های مهندسی مرتبط با آن را بررسی کرده است.

واژه «MIRI» مخفف ارت «ابزار میان‌فروسرخ» است که عبارت «MIRI’s MRS» با «حالت انجام‌شده با وضوح متوسط» ترکیب شده است.

«آلوارا لابیانو» و «دیوید لا» که هر دو به دلیل تلسکوپ‌های فضایی هستند، می‌گویند: حالت «MRS» یکی از پیچیده‌ترین حالت‌های ابزار تلسکوپ «جیمز وب» است که از یک پله‌نگار میدان انتگرال تشکیل می‌شود که اطلاعات و مکانی را انجام می‌دهد. ور مزمان برای کل میدان دید ارائه می‌کند.

نها افزودند: این مجموعه‌نگار، «مکعب‌های داده»، سه‌بعدی را می‌کند که ر هر یک از تصاویر اوی یک اثر به رد است. این مجموعه‌نگها ابزارهای بسیار قدرتمندی برای مطالعه ترکیب و سینماتیک اجرام نجومی را می‌توان آن‌ها را با استفاده از تصویر بردارد، نابرد ویربرد ری نبرد.

ابزار “MRS” برای قدرت تفکیک که طول مشاهده شده برای کوچکترین اختلاف طول موج تشخیص، ساخته شده است. “لاو” و “لابیانو” در این پست گفتند: این ابزار به اندازه کافی قوی است تا ویژگی های اتمی و مولکولی کلیدی را در محیط های مختلف مشاهده کند و در بالاترین توان خود قادر به مطالعه انتشار هیدروژن از اولین کهکشان ها خواهد بود.

م ردن کیفیت ویر و تراز مکانی برای “MIRI’s MRS”

«لا» و «لابیانو» می‌گویند: این ابزار در جابه‌جایی‌ها به طول موج‌های بلندتر، ویژگی‌های هیدروکربن مولکولی را می‌دهد که در آن‌ها غبارآلود نزدیک به می‌کند و ردپایی دارای ویژگی‌های زیبای مانند، آرگون و نئون است که می‌تواند به ما درباره خواص گاز یونیزه کمک کند. ر میان‌ستاره‌های وید، می‌دهد.

آنها افزودند: در فاصله نزدیک به زمین نیز “MRS” نقشه‌هایی از ویژگی‌های صدماتی ناشی از یخ‌آب و مولکول‌های علی ساده در سیارات غولپیکر در منظومه شمسی خودمان و در دیسک‌های تشکیل‌دهنده سیاره در اطراف ستارگان دیگر تولید خواهند کرد.

زمانی که کیفیت تصویر و هم‌ترازی فضای چند نواری به خوبی مشخص می‌شود، تیم مسئول ابزار MIRI بر روی کالیبره کردن پاسخ اطلاعات سنجی ابزارهای گفته شده را انجام می‌دهد که به “لا” و “لابیانو” شامل مراحلی هستند که طول موج و وضوح را محدود می‌کنند. ر هر میدان دید برای «جیمز وب» است.

این دو دانشمند میگویند: ما قدرت تفکیک مشاهدی استثنایی “MRS” را با وچکی از یک برنامه ریزی انجام شده از مهندسی اخیر “کهکشان انر6552” زمانی که «MRS» آماده می‌شود، نقش حیاتی در برنامه‌های علمی ایفا خواهد کرد که جزو اولین وظایفی هستند که فضای تلسکوپی «جیمز وب» در خدمت نجوم انجام می‌شود این در حالی است که تنها چند هفته دیگر تا این راه‌اندازی باقی مانده است.

46

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا