مجله علمی و پزشکی

تایید تزریق واکسن کرونا به نوزادان در ایالات متحده

ازمان غذا و داروی ایالات متحده دولت واکسن کوید-۱۹ به کودکان تا شش ماهگی را تایید کرد.

ارش مجله رز، سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا گذشته (جمعه) تزریق واکسن صنایعوی فایزر و مدرنا را تا را ا رت

اکنون یک روش دیگر از جمعیت ایالات متحده آمریکا واجد شرایط و اکسیناسیون شناخته شده اند. ودکان کمتر از پنج سال آخرین گروهی بودند که به واکسن کوید-19 دسترسی داشتند.

ر ورت ایالات متحده آمریکا مرکز کنترل و کنترل بیماری های ایالات متحده را تأیید می کند، این دو واکسن به کودکان کمتر از پنج نفر

به گزارش آکسیوس، سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که برای کودکان شش ماهه تا چهار سال و واکسن داروسازی برای کودکان شش ماهه تا پنج سال مورد تایید قرار گرفته است.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا