مجله علمی و پزشکی

زگیل تناسلی چیست و چگونه به آن مبتلا می‌شویم؟

ل ناسلی چیست

از ارضه هایی که افراد فعال از نظر جنسی معمولا نگران هستند که دچار آن نشوند، بیماری زگیل ناسلی یا ویا و. لیل مسری بودن و انتقال سریع اچ پی وی، در اولین تماس جنسی فرد آلوده ممکن است این بیماری مبتلا شود. نابراین باید لاوه بر رابطه جنسی محافظت شود، واکسن اچ پی وی ا زگیل تناسلی را پیش از شروع الیتهای تزریق جنسی نید. ر ادامه بیشتر این عارضه، علائم و روشهای درمان آن آشناست:

ل ناسلی

ل تناسلی یک ونت شایع مقاربتی است که توسط ویروس به نام ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) می‌شود. این از طریق مستقیم وست به پوست با تماس با ویروس HPV، منتقل می‌شود. اچ وی در رابطه جنسی واژینال و مقعدی از فرد به فرد دیگر منتقل می شود. منین گاهی از رابطه جنسی دهانی منتقل می شود.

ونه زگیل تناسلی مبتلا می‌شویم؟

30 تا 40 ونه از ویروس HPV وجود دارد که به ور خاص بر اندام ناسلی تأثیر می‌گذارد، اما تنها از کمی از اینا ر می‌گذارد، اما تعداد کمی از آن‌ها منها ا نها در می‌گذارند. مانی اندام ناسلی شما با اندام تناسلی فرد دیگری ناقل ویروس HPV است ماس ​​پوست پوست داشت بات ناسل. ممکن است شریک جنسی شما به ویروس اچ پی وی مبتلا باشد، اما شما انواع علائم اهری مشاهده نکنید.

اگر از کاندوم استفاده کنید، رابطه جنسی مراه با دخول نمی توانید داشته باشید. را اندوم مام وست دستگاه تناسلی را نمی‌پوشاند. ل تناسلی معمولاً توسط سویه‌های HPV ایجاد می‌شود که با سویه‌هایی که زگیل روی دست‌ها یا قسمت‌های بدن مستاوند، م.

لائم زگیل تناسلی در زنان و مردان چیست؟

ل تناسلی از ریق فعالیت جنسی از جمله رابطه جنسی دهانی، واژن و مقعدی منتقل می شود. ممکن است هفته ای چند ماه از انجام ونت علائم شهری شما ظاهر شود. منین زگیل تناسلی همیشه با چشم انسان قابل مشاهده نیست. ممکن است بسیار کوچک و به رنگ پوست یا کمی تیره باشد. مت الای رشد ممکن است شبیه گل کلم باشد و ممکن است در لمس صاف یا کمی برآمدگی به نظر برسد.

ممکن است به ورت دسته ای از لها فقط زگیل ظاهر شوند. اگر زگیل تناسلی افزایش یابد، این وضعیت می‌تواند ناراحت کننده باشد یا حتی ردناک باشد.

ل تناسلی در مردان می‌تواند در نواحی زیر ایجاد شود:

 • لت ناسلی
 • کیسه بیضه
 • اله ران
 • اخل یا اطراف مقعد

ل تناسلی در نان معمولاً در نواحی زیر ایجاد می‌شود:

 • اخل واژن یا مقعد
 • اطراف واژن یا مقعد
 • ر آن رحم

اگر نتوانید زگیل تناسلی را ببینید، ممکن است زیر را تجربه کنید:

 • رشحات واژن
 • ارش
 • ون ریزی
 • وزش

ل تناسلی نیز ممکن است روی لب‌ها، دهان، آن یا گلوی ردی باشد که با ابتلا به HPV ماس جنسی دهانی است ریک مبتلا به HPV.

لهای ناسلی در مردان و زنان

. را در برخی موارد این برجستگی ها بیماری های پرخطر دیگر مانند سرطان به اشتباه تشخیص داده می شود. رخی از راهکارهای تشخیص این بیماری به این شرح است :

 • معاینه می زگیل با استفاده ذره بین
 • نمونه رداری از ائده تحت بی حسی به منظور تشخیص نوع ویروس عامل بیماری

ل ناسلی زنان راحت تر از مردان است. اگر به این مشکل مبتلا شوید باید به زنان متخصص مراجعه کنید. ر ورتی که لائم اهری در ارج و اطراف واژن وجود داشت، با یک معاینه روتین ابل تشخیص است.

رای مشاهده مطلب امل زگیل تناسلی در مردان و زنان، علت، نحوه انتقال و تشخیص می‌توانید به لینک مربوطه مراجعه کنید.

منین

ل

وامل خطر زگیل ناسلی

ر رد فعال از نظر جنسی در معرض خطر ابتلا به HPV است. اﻳﻦ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ زﮔﻴﻞ ﻧﺎﺳﻠﯽ در ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺎﺑﺪ :

 • رکای نسی متعدد ارند
 • ایمنی نها ضعیف است
 • ر 30 ال ند
 • ایر ونتهای مقاربتی را دارند

ل تناسلی ونه رمان می ود؟

در حالی که زگیل ای ناسلی قابل مشاهده است با زمان در روند، HPV می تواند در سلول های ماد. این بدان معنی است که ممکن است در طول زندگی ممکن است این معنی را داشته باشد.

نابراین اگر می‌خواهید از انتقال ویروس به دیگران جلوگیری کنید، مدیریت علائم مهم است. را زگیل تناسلی می‌‌توان به ران منتقل کرد، حتی اگر زگیل قابل مشاهده باشد یا دیگر وجود نداشته باشد. نوع رمانی که به ما پیشنهاد می شود به ل اهری زگیل ها و محل آنها می شود. ا رستار این موضوع را با ما در میان خواهند داشت. این بیماری تنها از این جهت رناک می‌شود که به رطان دهانه رحم و آلت تناسلی را افزایش می‌دهد. رخی از روشهای رمان این ارضه شرح ر است:

ماد ا محلول

می‌توان از برخی داروها استفاده کرد. روش‌های قطعی برای از بین بردن زگیل تناسلی‌ها و فقط برای ائده‌های کوچک ورد. رخی از اروهای اربردی برای رمان این عارضه به شرح زیر است:

 • ماد ودوفیلین
 • لدارا
 • اسید الیسیلیک

روش لیزر زگیل ناسلی

رای از بین بردن این بیماری می‌توانم از لیزر استفاده کنم. راحی یک لیزر معمولاً در مطب یا کلینیک و توسط پزشک متخصص، به ورت سرپایی انجام می‌شود و نیازی به وشی نیست. این روش به نوان یک درمان برای رفع علائم زگیل تناسلی استفاده می‌شود. ر روش لیزر با ابش مستقیم اشعه ر روی زائده‌ها، بافت‌های زگیل با جذب اشعه لیزر از بین رفته و ترمیم می‌شوند.

با استفاده از این روش حتی رای زگیل‌های بزرگ از تعداد زیادی استفاده می‌شود و معمولاً یک لسه برای درمان زگیل‌ها با لیزر کافیست.

رایو، ریز ا انجماد

اکثر آنها از نیتروژن استفاده می کنند که می توان به سرعت -320 رجه فارنهایت تا زگیل را منجمد کند. ر این روش پزشک اسپری نیتروژن مایع روی اینده ها، زگیل ها را منجمد می کند. اهی اوقات درمان چندین بار تکرار می‌شود و ممکن است با درد و تاول همراه باشد.

الروکوتر

رای رمان زگیل تناسلی با روش الکتروکوتر، از ریان برق رای سوزاندن این موضوع مورد استفاده قرار می‌گیرد. ر این روش با استفاده از ابزاری نوک تیز که وزن است، بافت زگیل با حرارتی شدید از بین می‌رود.

وارض احتمالی HPV

ل ناسلی ونه کم ر ونت HPV ا. و ای پرخطر مانند HPV 16 و HPV 18 ر اکثر رطان های دهانه رحم نقش دارند. نها مچنین می تواند منجر به تغییرات پیش سرطانی در لول های دهانه رحم شود که به لازی می گویند.

ار انواع HPV ممکن است اعث سرطان فرج شوند. نها مچنین می وند عوارض زیر را به مراه داشته باشند:

 • رطان آلت تناسلی
 • رطان مقعد
 • رطان حنجره
 • رطان مری

*پورتاژ

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا