مجله علمی و پزشکی

شناسایی ۱۹۲ بیمار جدید کرونا در کشور/ دو تن دیگر جان باختند

نابر اعلام وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۲ بیمار و وید ۱۹ ر ور ناسایی شدند و در این بازه زمایر آسیب دیدند.

ارش مجله رز، از روز تا امروز ۲۳ خردادماه و بر اساس معیارهای قطعی بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در تشخیص و نر و

مموع ماران کوید۱۹ در ور به میلیون و ۲۳۳ ار و ۸۸۰ نفر رسید.

مشکل در ول ۲۴ اعت گذشته، ۲ مار مبتلا به ووید۱۹ در کشور آن ود را از دست ادند و مجموع جان باختگان آن ود را از

وشبختانه تا ۷ میلیون نفر ۵۹ هزار و ۲۵۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از مرستان‌ها رخیص داده اند.

افراد مبتلا به بیماران به وید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

یک نون ۵۲ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۴۰۷ آزمایش ووید۱۹ در کشور انجام شده است.

ر ال اضر ۰ رستان در وضعیت رمز، ۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۱۳ رستان در وضعیت رد و ۳۳۵ رستان در وضعیت آبی قرار ارندر.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا