مجله اجتماعی

آیا اقدامات سازمان بهزیستی در کاهش مشکلات کودکان کار کافی است؟ – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

ارش خبرنگار آنلاین، بیست و دوم مرداد مطابق با ژوئن هر ال به روز مبارزه جهانی با ارودکان نامگذاری شده است. ر ور ما سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول ساماندهی ودکان کار و خیابان است.

به طور کلی از این حوزه آسیب‌های اجتماعی و کودکان کار می‌کنند. این وجود دولت، سازمان بهزیستی را متولی اصلی این پدیده معرفی کرده است.

رمین تخصصی خود سازمان بهزیستی خدمات را برای ارائه به ودکان کار و خیابان در نظر گرفته شده است. از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی مراکز روزانه کودک و خانواده با محوریت ارائه خدمات حمایتی- آموزشی، مراکز اقامتی کوتاه مدت ۲۱ روزه، مراکز اقامتی میان مدت تا یک سال و مراکز اقامتی دراز مدت اشاره کرد که کودکان تا ۱۸ سالگی کار می‌کنند. اسکان موجود.

رمین اساس آزمون بهزیستی به منظور اجرای طرح مایت اجتماعی از کودکان ار و خیابان رایندی را در نظر گرفته است؛ در این فرآیند در ابتدا سازمان بهزیستی با آماده سازی جامعه و محیط در خطر، اقدام به شناسایی کودکان آسیب دیده در هر منطقه کرده است و پس از آن مرحله جذب و انتقال کودک به مناسب ترین مرکز برای انجام می شود.

در اولین اقدام پس از جذب کودک کار و اسکان وی در یکی از مراکز بهزیستی، مرحله پذیرش و کاهش بحران به سرعت انجام می شود و پس از آن به مدت زمان مرحله پیگیری و هدایت به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در کودکان کار می شود.

ر رین مرحله نیز توانمندسازی کودکان کار و آسیب مدنظر مراکز بود.

رکیب معیتی کودکان کار حاضر در این مراکز نیز مواره‌های مختلف است؛ با این وجود به لیل مشکلات پیش مده در ور مساحی، افغانستان و مهاجرت بسیاری از این کشور به ایران ربیش استرا این اساس اساس آخرین سرشماری از ودکان پذیرش شده است که حمایت از کودکان کار ۸۰ رصد این کودکان رح مایت از ودکان در حدود ۸۰ درصد از کودکان در این زمینه هستند.

سازمان بهزیستی در کاهش مشکلات کودکان کار کافی است؟

سازمان بهزیستی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در حل مشکلات شانه‌های خود کودکان در فعالیت‌های راه‌اندازی ۳۱ مرکز نگهداری کودکان کار راه‌اندازی ۶۷ مرکز غیر دولتی حمایت روزانه روزانه خبر آموزشی داده است همچنین سازمان بهزی اعلام کرده است که از برنامه‌های کمی برخوردار است. تعداد بالاتری رای پذیرش است و همچنین طرح حمایت اجتماعی از کودک و خانواده را در راسر کشور اجرایی ن.

سازمان بهزیستی در حالی از راه اندازی ۳۱ مرکز دولتی و ۶۷ مرکز غیر دولتی برای حمایت از کودکان کار خبر داد که بر اساس آمارها تنها در سال گذشته ۲۶۰۰ کودک و خیابان در استان تهران شناسایی شدند.

معصومه ایزدی مددکار اجتماعی در و و ا رنگار با بیان اینکه رای حمایت از ودکان کار لازم است نیرو‌های مهره‌ای از مسئولین ایجاد شود. :؛ حجم مراجعه بسیار زیاد است و مراکز حامی کودکان آسیب دیده به نحوی پر شده است که هر روز باید پاسخگوی تماس‌هایی باشند که دانش‌آموزان و خانواده‌های کودکانیم کجا جای خالی دارند که نامشان را ثبت کنند.

اطمه ارزانیان معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان تهران با توجه به اینکه در ال ۱۴۰۰ رجمع ۲۶۰۰ ودک ار و خیابان ار ود: بیش از ۸۰ رصد این کودکان اتباع خارجی و مابقی ایرانی هستند. این ودکان در موارد مشابه دستفروشی، واکسی، پادویی، تکدی‌گری، شیشه‌شویی، اسپندی، گل فروشی، مع‌آوری ضایعات، دعافروشی، وزن کشی روشی، وزن کشی روشی، ون کشی روشی، .

این نکته ضروری است که ودکان کاری را که از جامعه می بینید و در ارگاه های زیرزمینی فعالیت می کنند. م اد بیشتر را امل می‌شوند و با خطرات و آسیب‌های اجتماعی بیشتر هستند؛ مین منظور لازم است تا سازمان بهزیستی همزمان با رصد ر مار کودکان کار، به افزایش مراکز خود و تجهیز ار م.

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا