مجله عمومی

سیاست‌زدگی آژانس و اقدام اصولی ایران

ر این نکات زیر قابل وجه است:

1- تصمیم سازمان انرژی اتمی مبنی بر قطع دوربین های قانون آژانس در اجرای مفاد راهبردی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و دارای قانون و دفاع از ملت بوده است. : سازمان انرژی اتمی، این نوع فعالیت‌ها توسط دوربین‌های آژانس و دستگاه سنجش غنای بر یا فلومترا.

2- منتقد علیرغم مثبت و سازنده ایران، فعالیت های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی از جنبه های غیرفنی و کاملاً و در جهت آمریکا و چند کشور اروپایی و تحت تأثیر حسنیت رژیم غذایی قدری بوده و نه تنها یک منبع انرژی از ایران است. هیچ چیز دیگری راپادمانی و داوطلبانه را وظیفه ایران تلقی کرده است.

3- ر مدیرکل آژانس به لسطین اشغالی منظور اعمال ار بر ایران، خطای ناشی از کج می و محاسباتی وی بوده و نا رژیم اسرائیل نه تنها عضو NTP نیست لکه با داشتن کلاهک های متعدد ای بی خطر یک امنیت جدی برای آن مهم می شود. دکتر آقای روسی با این اقدام خود ثابت کرد که برای تصمیم گیری، فشار لابی‌ها و آمریکا قرار دارد.

4- آمريكا كه با خروج از برجام، اجراي بين‌المللي خود را مي‌افزايد و سه كشور اروپا را مي‌پذيرد كه در مقابل مخالفت‌هاي ظالمانه عمل كنند، با سوء استفاده از آژانس، خطاهاي خود را پوشش مي‌دهند. این است که ایران در مسیر نثی سازی تحریم یک حرکت و در عین تلاش برای لغو تحریم ا، حاضر ر ا مسر لا رای لغو ریم و آقای گروسی نباید اجازه دهد و و غرب با استفاد ابزاری استفاد ابزاری از ابزاری از آژانس به دنبال اعمال فشار بر ایران را در خود نگه دارد. نامه‌ی مصوبه علیه ایران، تنها بی اعتبار شدن انس را در اشته و تصمیمات راهبردی ایران را متاثر از کردواهد ردو.

5- مهوری اسلامی ایران در مل نشان داد که روتکل‌های آژانس را مورد توجه قرار داده و در این مسیر، راول بسیار از در این مرحله نیز، ایران با ایبندی به وظایف خود، ود ۸۰ رصد از وربین‌های نظارتی را کمافی‌السابق فعال نگهداشته‌شده‌های نظارتی را کمافی‌السابق فعال نگه‌داشته است. این است که اوم این همکاری ها را در ارتباط مستقیم با سیاست آتی اینست و در ورت ادامه رفتارهای، ایران ا و ر ورت ادامه رفتار است. ر واقع طرح آینده ایران با آژانس با همکاری متقابل و در مسیر امین منافع مشروعی خو ب خو.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا