مجله عمومی

اقتدار در تبعید – مجله رز

:

ارش مجله رز، روزنامه شهری با این مقدمه نوشت: «امام‌ خمینی‌(ره) از ابتدای دهه 40 شمسی که در برابر رژیم پهلوی قد علم کرد و در قامت رهبر جریان سیاسی مخالف رژیم مخالف مبارزه مبارزه شد، روزهای پر فراز و نشیبی را از سر گذراند که تبعید به نقاطی است. مختلف آن بخشی از آن به‌ شماره می‌آید. رت امام(ره) ابتدا به کشور ترکیه شد و رژیم غذایی بعدها نقشه شوم تبعید ایشان به عراق عملی کرد. ح افل از اینکه رهنمودهای امام(ره) بیش از محل زندگی ایشان برای توده مردم مهم بود و شاه رگز نمی دید مر نان‌که امام بعد از ۱۴ سال و چند ماه به آغوش میهن برگشت و با مدلی مردم به ومت جور و ستم ر ایران پایان داد.

رکیه
اولین اه

امام خمینی(ره) از همان اولین روزهایی که بنای خود را با رژیم پهلوی مبارزه می‌کردند، باید تحت نظر ساواک و عوامل رژیم شاهنشاهی به بهانه‌های مختلف، محل زندگی ایشان را در قم تحت نظر داشتند. ایجاد امنیت امنیتی در حوالی محل زندگی امام(ره) در قم یکی از مأموریت‌های تکراری ساواک اما در صحرگاه ۱۳ آبان ۱۳۴۳ منزل امام(ره) در قم جدی‌تر از همیشه تعارض ساواک و نیروهای امنیتی قرار دارند و کماندوهای مسلح اعزامی از تهران، منزل او را محاصره رندند. این اتفاق یک سال بعد از اولین حمله نیروهای امنیتی به محل زندگی امام(ره) در قم به پیوست و اما این بار هم ماموران رژیم شاه به طور شبانه و هنگام نماز و نیایش به منزل امام(ره) یورش بردند.

شب سیزدهم آبان ۱۳۴۳ حضرت امام(ره) بازداشت شد و او را به نیروهای امنیتی مستقیماً به فرودگاه مهرآباد تهران بردند تا آنجا با یک فروند هواپیمای نظامی که از قبل آماده شده بود، به آنکارا اعزام کنند. عصر آن روز ساواک خبر تبعید امام(ره) را به اقدام علیه امنیت کشور در روزنامه‌ها منتشر کرد و به‌رغم فضای خفقانی که آن سال‌ها در کشور حاکم بود، اعتراض‌ها به صورت تظاهرات در بازار تهران، تعطیلی طولانی مدت در حوزه‌ها و ارسال طومارها و… نامه‌ها سازمان‌های بین‌المللی و مراجع تقلید به راه افتاد. این اولین واکنش جدی مردم به رژیم امنیتی رژیم با حضرت امام(ره) بود.

ر روز تبعید امام(ره) به ترکیه، مأموران ساواک، آیت‌الله مصطفی مینی را هم‌ماهنگ کردند و هم یک‌ماه بعد به ترکیه و تبعیت زدند. وران تبعید امام(ره) در ترکیه ار و طاقت‌فرسا ود و ایشان حتی از پوشیدن لباس روحانیت در این کشور منع می‌شد. محل اقامت اولیه امام(ره) در رکیه، هتل بلوار پالاس آنکارا اما یک روز و به قصد مخفی نگاه‌داشتن محل ایشان بود. رژیم شاه برای منزویکردن امام(ره) و ارتباط با نیروهای انقلابی داخل ور، در روز آبان ۱۳۴۳ محل ارد ر و ارد ر ارا ر ارا ر ارا ر ر ارا ر این مدت امکان اقدام اسی از امام مینی(ره) سلب شد و موظف به مراقبت مستقیم مأمورین اعزامی ایرکیان باشد.

اقامت امام(ره) ر ترکیه ۱۱‌ ماه طول کشید. ر این مدت رژیم اه با شدت مل ابقه‌ای بقایای مقاومت را در ایران سرکوب رد و در غیاب امام خمینی(رت) رژیم پهلوی بر اثر فشار مردم و علما، چندین بار نمایندگان به ترکیه اعزام رد از سلامت امام(ره) رص. در این مدت امام خمینی(ره) طی نامه چند به منسوبین خویش و علمای حوزه به‌صورت رمز و اشاره و در قالب دعا، عزم خود را در مبارزه با رژیم پهلوی نشان داد و خواستار ارسال کتاب‌های دعا و کتب فقهی شد. اقامت اجباری در رکیه فرصتی مغتنم برای امام(ره) بود تا جلد نخست کتاب تحریرالوسیله را وین کند. ر این کتاب که اوی فتاوای فقهی امام خمینی(ره) است، برای اولین بار احکام مربوط به دفاع و امر به معر است.

نجف
ادامه مبارزه

روزهایی که امام(ره) در رکیه سر می‌برد، فشار جامعه مذهبی ایران برای آزادی ایشان هر روز ر می‌شد و شاه ادره (رجف اره) روز مهرماه ۱۳۴۴ رت امام(ره) به مراه فرزندشان آیت‌الله حاج آقا مصطفی از ترکیه به تبعیدگاه دوم نی کشور عراق، اعزام شدن. — استقبال رشور طلاب و مردم عراق از ایشان بیانگر این واقعیت است که از رژیم شاه، ام نهضت ۱۵خرداد ارجف. گفت‌وگوی کوتاه امام(ره) با نماینده فرستادی عبدالسلام عارف، رئیس‌جمهور وقت عراق و پیشنهاد مصاحبه رادیو ـ تلویزیونی از سوی امام(ره)، همان ابتدا ثابت کرد که شخصیتی نیست که اصل مبارزه با رژیم شاه را وجه‌المصالحه رژیم‌های حاکم بر بغداد باشد. و ران رار . این مشی سیاسی در دوران اقامت آنها در عراق تغییر نکرد و آنها به یکی از نادر رهبران سیاسی جهان بدل شدند که در اوج مشکلات و فشارها حاضر به وارد شدن در زد و بندهای معمولی سیاسی و مصالحه بر سر آرمانهای خویش نشدند.

امام‌خمینی(ره) از بدو ورود به نجف با ارسال نامه‌ها و پیک‌هایی به ایران، ارتباط با نیروهای انقلابی را حفظ کرد و در هر مناسبتی آن‌ها را به پایداری در راستای اهداف قیام ۱۵ خرداد فرا می‌خواند. ر مان روزها، سفیر ایران در راق طی گزارشی خطاب به سران رژیم اه نوشته بود: آیت‌الله خمینی در عراق ساکت نرژی اکت نرژی اکت نرژی واهشمند است وری در این زمینه صادر تا تکلیف روشن شود. آه در اسخ این گزارش با م نوشته بود: «برای چندمین بار این صدا را خفه کنید.»

نوفل لوشاتو
ایت انقلابیون

رت امام(ره) از قبل واقف بود که سخن گفتن از مبارزه و دعوت به قیام در تبعید، اری بی‌نتیجه است. مین دلیل ایشان، اصلاح و تغییر شرایط تغییر و تربیت و آموزش نسلی را که پیام و آرمان‌های انقلاب رابد شر. رت امام(ره) سلسله‌درس‌های خارج را با مهه‌های مخالفت‌ها و کارشکنی‌های عناصر رژیم شاه در سال ۱۳۴۴ در مسجد شیخ انجفردری. از سوی دیگر بسیاری از شیفتگان ایشان، خود را به نجف رساندند و به این ترتیب کانونی از تجمع انقلابیون معتقد به راه امام در نجف شکل گرفت که همین جمع، مسئولیت انتقال پیام‌های مبارزاتی امام(ره) به مردم ایران را بر عهده داشت.

همین انقلابات انقلابی که هر روز بر روی توده مردم تاثیرگذار است، در نهایت رژیم پهلوی را به این نتیجه رساند که یک بار دیگر محل تبعید امام را تغییر داد. روز اول آنلاین ۱۳۵۷ مأموران حزب بعث راق، منزل امام(ره) در نجف را محاصره کردند و رئیس سازمان امنیت عراق در دیدار با امام خمینی(ره) گفته است که شرط ادامه اقامت آنها در عراق از مبارزه و عدم‌دخالت در سیاست است و امام(ره) با قاطعیت پاسخ داده است که به‌خاطر مسئولیتی که در مقابل اسلام احساس می‌کند حاضر است. و و مصالحه نیست. مین ارها باعث شد که امام در روز ۱۲مهر، نجف را به مقصد مرز ویت ترک کند اما دولت کویت ا توصیه رژیم شانو لاً از این ماجرا، صحبت از هجرت امام به لبنان یا سوریه ود اما ایشان پس از مشورت با اج سیداحمد خمین پس از مشورت باحاج سیداحمد خمین.

آنها در روز ۱۴ آنلاین وارد پاریس شدند و دو روز بعد در منزل یکی از ایرانیان در نوفل‌لوشاتو سکنی گزیدند. : امام در واکنش به این هشدارها می‌گویند که اینگونه محدودیت‌ها خلاف ادعای دمکراسی است و اگر ناگزیر شود از این فرودگاه به آن فرودگاه و این کشور به آن کشور برود از سیاسی سیاسی و معنوی‌اش دست بکشد.

ران
ازگشت با وه

هنگامی که امام در نوفل‌لوشاتو به سر می‌برد، راهپیمایی مردم علیه رژیم‌های می‌شد و راهپیمایی‌های میلیونی که در روز تاسوعا و عاشورا در تهران و دیگر شهرها برگزار می‌شوند که حکم رفراندوم غیررسمی مردم علیه سلطنت شاه را داشتند. ام‌های امام خمینی(ره) مبنی بر ادامه مبارزه، طرح‌های رژیم اه برای خاموش کردن آتش اعتراض‌های مردمی را نقش رد . امام مینی(ره) ر ماه ۵۷ و در نوفل لوشاتو شورای انقلاب را تشکیل داد و اوایل من کش ر تصمیم ایش نرشد ا نرشد . رانجام امام خمینی(ره) بامداد ۱۲بهمن ۱۳۵۷پس از ۱۴ سال و چند ماه دوری از وطن وارد کشور شد. ر روز استقبال از امام، سیل جمعیت از فرودگاه به‌سوی بهشت ​​زهرا(س) روانه تا سخنان تاریخی امام را بشنود. رمین نطق بود امام خمینی(ره) تعیین ولت ا پشتیبانی مردم را اعلام کرد و این سخنرانی نشان زوال الام رد و این سخنرانی نشانه زوالقطعیا است.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا