مجله علمی و پزشکی

تقویت همکاری های بهداشتی و پزشکی ایران و عراق

وزیر اشت کشورمان که بغداد سفر کرد، با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیدار و گفت وگو و بر ویت همکاری و

ارش مجله رز به نقل از وبدا، ر این دیدار و طرف روابط وجانبه بین دو ور و تقویت مکاری در مرا.

زی

نخست وزیر عراق نیز در این دیدار بر روی روابط تاریخی و اجتماعی استوار بین و دو کشور همسایه و لزوم همکاری برای گسترش چشم‌اندازها برای خدمت به دو ملت ایران و مشترک عراق تاکید کرد.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا