مجله حوادث

بازدید مجدد وزیر کشور از محل آواربرداری متروپل / تخریب برخی منازل اطراف برای سهولت آواربرداری

مجله رز/خوزستان وزیر ور با حضور ر محل ساختمان متروپل از رین روند واربرداری و حضور ماشین آلات و سنگین در این مطقه .

احمد وحیدی در این بازدید از رین انجام شده توسط نیروهای امداد و نجات امن شد.

ارش مجله رز، ر ال حاضر تعداد ماشین آلات نگین، بیل‌های مکانیکی، لودرها و ادوات دیگر در محل ساختمان متانیکی، لودرها و ادوات دیگر در محل ساختمان مترپر

چنهای از اختمان‌های اطراف ساختمان متروپل برای افزایش سرعت آواربرداری و دسترسی به دیگر، تخریب‌شده‌اند.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا