مجله اجتماعی

400 اتوبوس شهرداری، تهرانی‌ها را به مراسم بزرگ سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی می‌برند

400 اتوبوس شهرداری، رانی‌ها را به مراسم بزرگ لام فرمانده در ورزشگاه آزادی می‌برند

سازمان سازمان اتوبوسرانی تهران از تمهیدات ویژه اتوبوسرانی مراسم رگ سلام رمانده در ورزشگاهر ادی .

بهرام نکاحی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اجتماعی مجله رز درباره مراسم بزرگ سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی اظهار کرد: تمهیدات ویژه‌ای توسط سازمان اتوبوسرانی برای این منظور در کنار دستگاه‌ها به عنوان سازمان تاکسیرانی و شرکت بهره‌برداری مترو تهران در نظر گرفته شده تا وضعیت راحت تر در مسیر رفت و برگشت به آزادی جابجا شوند.

و اضافه کنید: رمین‌های تقویت‌کننده‌های مختلف و استفاده از اکثریت ناوگان اتوبوسرانی ر نظر گرفته شده و پیش‌بینی شده است.

مدیر سازمان اتوبوسرانی ران با اشاره به این که بازگشت رنامه‌ها بر روی مسافرین و پایان مراسم است، پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ رمانده ر نظر رفته است.

انتهای ام/

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا