مجله علمی و پزشکی

بودجه ۱۸ میلیارد دلاری برای مبارزه با ایدز، سل و مالاریا

“صندوق اشت جهانی” یک سوم از میلیارد دلاری را که رای ران ناکامی ناشی از همه‌گیری برزیلیران ناکامی است، ناشی از همه‌گیری‌های دریایی‌ویروس اَمرساو است.

ارش مجله رز، “صندوق جهانی مبارزه با بیماری های ایدز، سل و مالاریا” این صندوق هدف معطوف به کمک های مالی برای الهای ۲۰۲۶-۲۰۲۴ را ۱۸ میلیارد دلار کرده است.

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که کنفرانس آینده را برگزار می کند، پیش از این از شش میلیارد لاری خبر داده بود.

پیتر سندز، مدیر اجرایی صندوق مبارزه جهانی با بیماری های ایدز، سل و مالاریا گفت: مشکل در مراقبت های بهداشتی از کوید-19 در سراسر جهان شاهد معکوسی شدن روند آزمایش و درمان هر سه بیماری است.

ارش خبرگزاری رویترز، وی افزود: همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ جنگ و وضعیت نامناسب اقتصادی بر سرمایه‌گذاری تاشتهرست. وقتی صحبت از تخصیص ودجه رای کوید-19 می شود، دولت ها ر حال ند و برخی نیز اکنون برای مک به مردم مود می شوند. چنین کمک های مالی بخش خاصی تحت تأثیر ضررهای اخیر بازارهای مالی قرار گرفته است.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا