مجله علمی و پزشکی

شناسایی “آبله‌میمون” در سوئیس و رژیم صهیونیستی

ارش شفاف، مچنین موردی از این بیماری در رژیم ونیستی شناسایی است.

ارش‌ها اکیست که این دو بیمار، اغلب به مسافرت رفته بودند اما متخصصان در حال حاضر سایر موارد مشکوک هستند.

له میمون یک ماری عفونی است که معمولاً خفیف است و در بخش‌هایی از غرب و مرکز آفریقا بومی است. این ماری از طریق تماس نزدیک منتشر می شود. نابراین می وان به راحتی از طریق تغییری مانند خود ایزوله سازی و رعایت موارد بهداشتی آن را می کند.

«دیوید هیمن»، یک مقام سازمان جهانی بهداشت و درمان بیماری‌های عفونی گفت: یک کمیته بین‌المللی از رسانه‌های ویدئو کنفرانس تشکیل جلسه می‌دهد تا چه چیزی را باید در مورد بیماری‌های مورد مطالعه از جمله اینکه آیا بیماری از طریق ناقلان انجام می‌شود، تشکیل داد. اموش وجود دارد، در معرض خطر قرار می گیرد و نیز راه های مختلف انتقال آن، به مردم اطلاع رسانی می شود.

ارش بی بی سی، بیش از ۸۰ مورد در اروپا، آمریکا، کانادا و تایید شده است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا