مجله علمی و پزشکی

فوت سالانه ۱۰۰ هزار کودک بر اثر ابتلا به نوعی عفونت شدید تنفسی

وروس سینسیشیال تماشای الانه به فوت 100 هزار کودک زیر نج سال می‌شود.

به گزارش مجله رز، متخصصان با بیان آمارهای جدید نشان می‌دهند ویروس سینسیشیال تنفسی سالانه به فوت صد هزار کودک زیر پنج سال می‌شود، بیان می‌کند: کاهش نرخ‌های جهانی از ویروس‌های ویروسی باعث افزایش تعداد این ویروس‌ها می‌شود.

ویروس نسیشیال تنفسی عیع ترین علت بروز عارضه اد دستگاه تنفسی در ودکان

گزارش آمار منتشر شده در مجله لنست، آسیب های دستگاه نفسی ناشی از این ویروس به مرگ بیش از ر از این تعداد، بیش از 45 هزار نفر در شش ماه سنند.

به گزارش مجله رز، به نقل از روزنامه گاردین، گزارش‌ها احتمالاً در آینده تعداد بیشتری از کودکان تحت تأثیر سینسیشیال خطری قرار خواهند گرفت، زیرا ماسک و قرنطینه، ایمنی بدن کودکان را در برابر میزان وسیعی از ویروس‌های رایج از جمله ویروس‌های سینسیشیال تنفسی تحلیل می‌کنند. رده است.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا