مجله اجتماعی

آگهی فروش قسطی مرغ روی بیلبورد شهرداری؛ چک دو ماهه بدون کارمزد/ عکس

این ویر در حاشیه ساز شد و برخی آن را بهانه تمسخر رح جدید در اصلاح یارانه‌ها کردند.

روش قسطی مرغ روی بیلبورد داری؛  و ماهه بدون کارمزد/

رداری: ما ربطی ندارد

آمد لطانی شهرداری مرکزی یزد، اظهار کرد: مدیریت لبوردهای شهری به و ورت برون اسپاری (توسط بخش خصوصیات ری و ورت برون)
ی

ارشاد: ​​محتوا قانونی است اما در من نصب شده است

احسان عابدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد هم اظهار کرد: این آگهی توسط واحد ارزیابی و تایید هویت کل تایید شده است ولی به دلیل شرایط فعلی قیمت و عرضه مرغ در استان قرار گرفته است از منظر شهری حذف می شود.

احمد انی مسئول نظارت و تأیید تبلیغاتی اداره کل ارشاد یزد هم در این وصف بیان کرد: اینا

ی

آنی در ایان گفت: با دستور مدیرکل ارشاد یزد قرار است این بیلبورد از سطح ر مع آوری شود.

به اساس این گزارش، پس طرح اصلاح ارانه‌های کالاهای اساسی و پرداخت ماهانه ۴۰۰ تومان به ازای هر نفر رگ ای ضعیف جامعه را به طور مستقیم دریافت می کنند.

233233

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا