مجله حوادث

خرید قبر در بهشت زهرا تهران چقدر تمام می‌شود؟


معاون مجتمع عروجیان سازمان بهشترا (س) تهران با تاکید بر اینکه خانه ابدی لوکس و خاصیت در این سازمان وجود ندارد، درباره افزایش قیمت خرید خانه ابدی در سال جاری، گفت: در سنوات گذشته در سه منطقه با 25 درصد افزایش افزایش می‌شود. اما امسال برای رعایت حال هموطنان، این افزایش با شیبی ملایم‌تر اتفاق افتاد و در منطقه یک، با 10 درصد افزایش، در منطقه دو با 20 درصد و در منطقه سه با 5 درصد افزایش رو به رو شد و خدمات نیز با 5 درصد افزایش قیمت. به مردم ر و اغدار ارائه می‌شود.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا