مجله اجتماعی

رای دادگاه تجدیدنظر پرونده علاءالدین به نفع مردم صادر شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

ارش گزارشی آنلاین، سید محمد موسوی با اعلام خبر خوش برای روند ر وص ری از لفات مجتمع تجاری لااءالدین ر مراجع : منظور اجرای آنون و جلوگیری از لفات ساختمانی در منطقه ۱۱ وص مواردی که مستقیماً به ایمنی مرتبط است؛ جستجوی حقوقدانه های رداری و پیگیری مجدانه شهردار تهران مبنی بر برخورد ارف ا متخلفین، رأی دادگاه ۲۵ نظر وی رداری منطقه و مالکین مجتمع اری لااءالدین ر وص اخت طبقه م، نفع مردم صادر شد و تلاش‌ها مدیریت شهری برای دفاع از منافع، نتیجه بخش ود.

وی عنوان کرد: شهردار شهر تهران و مجموعه مدیریت پایتخت، بدون اغماض با مواردی است که مستقیماً با ایمنی مرتبط است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

موسوی افزود: پیش از این در وره‌مدیریت شهری ر عین ناباوری، شهرداری توسط هیأت ماده ملزم به صدور روانه ساخت طبقه من برای این مجتمع تجاری است که با پیگیری‌های مدیریت شهری و منطقه ۱۱ اهر. نظررأی نهایی به نفع مردم صادر .

ردار منطقه ۱۱ اطرنشان کرد: پیگیری این پرونده برای شهرداری تهران مایه افتخار است. را که نتیجه آن مستقیماً به حقوق مردم و ایمنی آنها در ارتباط بود. رمین اساس، شخصاً برای احقاق وق عامه روندان در ادگاه نظر اضر م و همراهان اع از حق مردم در شهر رداختم.

وی ر انتها من ر از مواضع و حمایت رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرران، شهردار ران، دستگاه قضائی، حقوقدانان و پروونل شهرداری نرا ملک لااءالدین و اقدام جدی در ری از تضییع حقوق روند گفت: وشبختانه با پیگیری‌های به عمل آمده، رأی ادگاه. نظر نفع مردم بود و شهرداری منطقه اجازه ساخت من این مجتمع را که با هیچیک از اصول و ضوابط شهرسازی مطابقت ندارد؛ مالکین نمی داد.

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا