مجله هنر و فرهنگ

«مرغداری در میدان جنگ» منتشر شد

اب «مرغداری ر میدان جنگ» به لم سیدسعید هاشمی منتشر .

این کتاب با تصویرگری اسماعیل مِرخ در واحد ادبیات پایداری انتشارات کتاب مکران و با هم ارش.

ر معرفی ناشر از این کتاب آمده است: «مرغداری ر میدان نگ» ر اساس خاطرات طنز رزمندگان لشکر ۱۷ علی‌بن‌ول ر (.

طی دو سال گذشته مراسم خاطره‌گویی طنز با حضور رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در سالن شهید سردار سلیمانی انتشارات کتاب جمکران برگزار و خاطرات آن‌ها ثبت و ضبط شد که کتاب «مرغداری در میدان» اولین کتاب از این مجموعه خاطرات است.

راویان خاطرات «مرغداری در میدان جنگ» رزمندگان، محسن دلپاک، رضا سفیدابی، حبیب زمانی، حسن کرزه‌بر، تقی عابدی، علی شفیعی، علی خاکباز، حسین بوجار، ناصر حمزه‌ای، علی شریفی و باقر سنگتراشان هستند.

ر از این کتاب می‌خوانیم: «با به و دور و برش نگاه کردم. م: «م مرغ کو؟ من که نمی‌بینم. نکنه اری زور میزنی که خودت بذاری؟»

اَنده گفت: «منتظر اش و ببین!»

نوز این جمله از دهانش بیرون نیامده بود که صدایی به گوشمان خورد.

ای وای! م! ا م ارتون کنه! این دیگه بود؟ وای! الان سکته میکنم!

رم را رگرداندم. ا از بچه‌های مرکز پیام از ساختمانشان بیرون آمده بودند و افتاده بودند کف مین خاکی. آن بالا آورده بود و دوتای دیگر، انشان کف رده بود. نفر وم، هی اد می‌زد: «ای وای! رتون رو در می‌آرم! این مرغی بود! انگار اسد ود! وای! ل و رودهام اومد بالا!”

رادررسولی با نیدن صدای بچه‌ها، شتاب از نگرش بیرون آمد و رفت طرف نها.»

اشمی شاعر و نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان است.

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا