مجله عمومی

منابع آبی زنجان و مدیریت فراموش شده/ چاه های غیر مجاز مسدود شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین-گروه استانها: وقتی صحبت از مدیریت به میان می‌آید، به دنبال خود برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیز می‌شود، اما گاهی اوقات این نوع برنامه‌ریزی به قدری با نقش مهم آمیخته می‌شود که حیات و ممات بشر به آن وابسته است.

ون شک یک نیم‌نگاهی به جوامع ری درمی‌یابیم از تنگناهای اساسی دنیای امروز، کافی نبودن آب برای مارف بدون شک با نیم‌نگاهی به جوامع بشری درمی‌یابیم که یکی از تنگناهای اساسی دنیای امروز، کافی نبودن آب برای مصارف گوناگون از شرب صنعت، و محیط‌های طبیعی است و با توجه به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است، این موضوع و چالش است. امر ناپذیرفته شده است که رای حل معضلات پیرامون آن باید برنامه ریزی علمی و عملی بود.

همه ما به این موضوع اشرفیت داریم که نیاز روزافزون انسان به آب از یک سو و آن را از سوی دیگر به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان، باعث افزایش بهره‌برداری از منابع آب، به منابع ویژه آب زیرزمینی می‌شود. منابع آب‌های زیرزمینی از فوق‌العاده‌ای است که می‌تواند مورد استفاده بی‌رویه قرار گیرد، بنابراین نیاز است که منابع آب زیرزمینی به جد مدیریت شود و برای میزان مصرف آن کنترل شود.

عقیده دارند که حجم آب بر روی کره زمین همیشه ثابت بوده و هست و زندگی همه موجودات زنده به طور مستقیم به آب وابسته بوده است و این مایع نه تنها برای مصارف آشامیدن و کارهای روزمره کاربرد دارد، بلکه برای حل مشکلات صنایع و کاربردهای کشاورزی نیز می باشد. نقش اصلی و عمده ارد، از این رو انسان بدون آب زودی زندگی خود را از رفتن خواهد دید.

ای استان زنجان با افت شدید ره های آب رزمینی هستند

اظهارنظر استاد حاکی از آن است که فعالیت‌ها در مه نقاط کره من به طور یکسان پراکنده نبوده و در نقاط مراتیا مقیا. با توجه به شور بودن آب دریاها و دریاها و نیز صرف هزینه زیاد برای این آب شور، انسان ناچار به آب‌های شیرین موجود در خشکی‌ها و اتمسفر زمین بسنده می‌کند، پس با روند کنونی جهان و افزایش جمعیت، بحران‌های آینده شکل گرفته است. ن ران آب اد می شود.

منابع آبی نجان و مدیریت فراموش شده/ اه ای غیر مجاز مسدود شود

این ارت که «ملتی موفق خواهد بود و آب را به نحو احسن مدیریت کند» ارت بسیار ارزشمند و درست است. چرا که ستیز در سال‌های نه چندان دور بر سر آب خواهد بود و با توجه به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است، منابع آبی بیش از هر زمان دیگری از دوچندان اهمیت دارد و اگر این مدیریت را مدیریت کند، مدیریت شود. ردا منابعی برای‌مان نخواهد ماند.

میزان افت سطح رزمینی طی ال در دشت نجان ۱۶.۴۹ متر، سجاس ۱۱.۰۶ متر، در دشت ابهر و.۷۷ متر، رُت است. مرور مجموع افت سطح ره‌های زیرزمینی استان زنجان از سال ۱۳۷۰ ۱۴۰۰ بیانگر آن است که استان نجان از آن . میزان افت سطح رزمینی طی ال در دشت نجان ۱۶.۴۹ متر، سجاس ۱۱.۰۶ متر، در دشت ابهر و.۷۷ متر، رت است.

شرکت سازنده آب منطقه‌ای زنجان در گفتگو با خبرنگار آنلاین با گریزی به وضعیت بارندگی‌ها در استان تا ۳۰ فروردین‌ماه امسال، اظهار کرد: اگر مجموع بارندگی‌های استان را تا ۳۰ فروردین ماه امسال در سال آبی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ با بارندگی مشابه سال آبی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ و متوسط ​​برگزار کنیم. وره ماری مقایسه کنیم، ببینیم که با کاهش ارندگی‌ها در ال ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ نسبت به وره گذشته در استان وجود داشته است.

اسماعیل افشاری با یادآوری اینکه مجموع بارندگی در استان زنجان تا ۳۰ فروردین ماه سال آبی ۱۴۰۰ –۰۱ حدود ۱۷۱ بوده است، ۱۴ می‌کند: این در حالی است که مجموع بارندگی تا ۳۰ فروردین‌ماه سال آبی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ حدود ۱۷۴ گزارش شده است. از طرفی مجموع بارندگی تا ۳۰ روردین ماه دوره ماری ۲۳۵، رصد نسبت به گذشته منفی ۱.۷ و درصد تغییرات نسبت مری

روستای استان زنجان از تنش آبی ارج است

بدون شک، موضوع تنش آبی در جوامع امروزی به ویژه که در مناطق خشک و نیمه‌کم قرار دارند، به یک بحران و چالش جدی تبدیل می‌شوند و روستاها جزوه‌های مناطقی به شمار می‌روند که به شدت از این تنش آبی می‌پذیرند. طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی شرکت آب منطقه‌ای زنجان، با وجود ۱۶۰ روستا در سال گذشته از محدوده تنش آبی خارج از کماکان ۱۰۰ روستا در این وضعیت به سر می‌برند.

آمار و میزان بارندگی‌ها در استان زنجان در سال گذشته حاکی از آن‌ها است که در سال گذشته انجام شده، در استان نسبت به بلندمدت 36 درصد و نسبت به مدت مشابه سال 99 نیز 45 درصد کاهش یافته است. رصد آب استان از منابع زیرزمینی تامین شده و تغییرات اقلیمی نیز این موضوع را تحت تاثیر قرار می دهد.

منابع آبی نجان و مدیریت فراموش شده/ اه ای غیر مجاز مسدود شود

وضعیت بارندگی‌ها در سال گذشته بیانگر آن است که بارش برفی است که در سال گذشته شاهد آن بودیم، به گونه‌ای که ماندگار بوده و برای استان زنجان ذخیره شده برفی داشته باشد، به همین خاطر از این حیث شاهد یک خطر جدی برای استانی باشد.

موضوع ررفت آب ا نوان آب به درآمد واقعی و ظاهری م‌بندی می‌شود که از محل فرسودگی اهدرا واقعی شود. موضوع دیگری که پیش روی منابع آبی استان بوده و یک موضوع به شماره می‌رود، موضوع هدررفت آب است که در این زنجان خاص شرکت آب منطقه‌ای اذعان می‌کند: موضوع هدررفت آب با عنوان آب بدون درآمد به دو بخش واقعی و ظاهری تقسیم‌بندی می‌شود که هدررفت. واقعی از محل فرسودگی تأسیسات و هدررفت ظاهری از محل ایرادات اندازه گیری اتفاق می‌افتد.

افشاری با یادآوری اینکه میزان آب بدون درآمد استان ۳۹ درصد بوده است که ۲۳.۵ درصد آن شهری و ۴۵ درصد آن نیز روستایی است، متذکر می‌شود: ۴۰ درصد از تأسیسات شهری استان فرسوده و روند اصلاح شبکه به کندی می‌شود. از طرفی ۳۰ درصد م آب روستاها متعلق به افراد پرمصرف بوده اند و مشترکان پرمصرف در روستاها نیز حدود چند مرف،ان ری‌ک مصرف،اب ری‌ک مصرف،رب بوده‌اند.

موضوع دیگری که به عنوان یک خطر جدی در برابر منابع آبی استان وجود دارد، می‌خواهد بی‌رویه آب‌های زیرینی است، هر چند غیرمجاز تا امروز در استان‌های مختلف انجام شود و مقامات قضایی نیز در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند. نظر می‌رسد ماکان این موضوع به موضوع جدی مدیریت منابع آبی استان تبدیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اعلام صریح این موضوع را گاهی اوقات با معیشت مردم در ارتباط می‌کند، اظهار می‌کند: با وجود اینکه اقدام به انسداد چاه‌های غیرمجاز می‌شود اما دوباره برخی از چاه‌ها توسط مردم پاکسازی می‌شوند و بدون استفاده مجدد از قرار می‌گیرند. این چرخه اطل به هیچ وجه نمی‌تواند چرخه کاملی برای مدیریت منابع آبی در استان باشد.

وی با تاکید بر اینکه با سودجویان در این زمینه به شدت برخورد شده و اغماضی نخواهیم کرد، ادامه می‌دهد: معتقدیم در کنار این امر باید برخی الزامات نیز مانند الگوی کشت مورد توجه قرار گرفته و از کشت و برداشت محصولات در آب‌بر باشد. این الها حتی ازار فروش نیز نیست، ودداری شود.

از همه عواملی که می‌توان آن‌ها را به نوعی عامل انسانی که می‌گذراند، می‌توان آن منطقه را باز کرد که از آن وضعیت سلامت انسان به چشم می‌خورد، باعث می‌شود که چنین وضعیتی در حوزه منابع آبی استان باشد که نمونه بارز باشد. ن کاهش میزان بارندگی‌ها در ماه اول آن را نیز پشت سر اشتیم.

نش از تبعات بی سابقه در استان زنجان است

مدیرکل واشناسی استان زنجان با ادواری که امسال شاهد مای بی‌سابقه در نیم رن آخرین رویداد ود، می‌افزاید: ا

محمدرضا رحمنیا در گفتگو با خبرنگار آنلاین با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌های بلندمدت در ماه آینده هوای گرم از نرمال در استان حاکم خواهد بود که می‌تواند با نوسانات هم چنین همراه باشد، عنوان می‌کند: برای ماه آتی میزان افزایش‌ها از نرمال پیش‌بینی کمتر است. و با مبارشی متوجه شد که مراهی این دو با هم باعث تنش آبی و خشکسالی در سطح استان خواهد شد.

تا به جلسات امروزی در حوزه مدیریت آبی انتخاب و قوانین متعددی نیز در این زمینه وضع شده است اما آیا زمان آن نیست که برای همیشه به موضوعاتی چون بی‌رویه آب از چاه‌های غیرمجاز، تولید و برداشت محصولات پرآب‌بر، مصرف بی‌رویه و خارج از کشور باشد. از الگوی و … نگاهی به نظرات و یا بهتر وییم واقع بینانه داشته باشید. :

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا