مجله ورزشی

واکنش قاطع علی دایی به موضوع جانشینی‌اش به جای اسکوچیچ

لی ایی در رین گفت و گوی خود از دغدغه های این روزهایش در زندگی شخصی و البته بحث ورش در ملی ایران سخن گفت.

شما به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران از نگاه پروژه های برترین های قرن انتخاب شده اید و آقایان پرویز قلیچ خانی و علی پروین بعد از شما نفرات دوم و سوم اند.

این لطف شناسان است. من خیلی کوچکتر از ایانی هستم نام بردید. ودم خیلی دوست داشتم بازی های این عزیزان را از نزدیک ببینم اما وقتی قسمت نشد.

از لیچ خانی هیچ وتبالی ندیدید؟

نه ندیدم اما خیلی اطرات خوب از پرویز خان تعریف کرده اند، وقتی موفق به دیدن آنها نشدم اما به هر حال مو رده ن موی رده ام اما ر ال مول.

وقتی وتبال را شروع کردید کیفیت یک وتبالیست خوب از نگاه شما در حمله به چه ود؟ یک الگوی فنی شما بود؟

مید آن علیدوستی، البته از کریم اوی عزیز هم خیلی یاد گرفته ام. ناصر محمدخانی یک فوق العاده و درجه اول ود اما من از اسم بردم که خصوصیات و موقعیت آنها ر ود.

ر ال به ملی دعوت شدید اما تا سال ۷۲ رای تیم ملی بازی نکرد. آیا شما نمی دانید بازی کنید؟

نمی وانم بگویم حق من بود ا خیر. .

ن روزها که تازه ملی پوشیده شده ودید، یا داشتید روزی رکورددار گل در عرصه ملی وید؟

وقت این چیزها ر فوتبالم ر نکردم.

وقتی هم صد گله رکوردتان فکر نکردید؟

نه رایم هیچ وقت رکورد مهم نبود. رای من همیشه نام ایران مهم وده و مطمئن باشید نوز هم همینطور است.

رت چیزی را در وتبال نخورده اید؟

نه برای رسیدن به هدفم لاش کرده ام تا حسرت نخورم. وتبال زندگی من را عوض کرد، هر ند در مینه لاتم هم لاش بسیار کرده و در رین دانشگاه فنی ایران فل رغاناه نی ایران فل رغ . ر است ویم در مه زمینه ها رای موفقیت تلاش کرده ام.

ر وانید:

در سالهای اخیر، به عنوان یک ورزشکار مردمی در مسائلی مانند کمک به دیگران و زمینه های اجتماعی مانند مشکلات مردم در زلزله و بلایای مختلف نام شما بارها و بارها مطرح شده است. این نگرش شما از کجا نشات رفته است؟

من از همان روزهای اول فوتبالم گفته ام که وتبال یک بهانه کوچک بود تا کنار مردم کشورم اشم. اصلا غیر از این هم نیست و نمی واند اشد. من هر چیز دارم از آن بالاست، حتی لطف مردم به من هم به خاطر ای مهربان است. از خدا وسته ام مردم من را فقط نوان یک وتبالیست دوست نداشته باشید.

و این احساس را در ما به وجود می ورد مردم شما را حامی خود اینند؟

اصلی زندگی ردن همین است. ما برای چه به نیایم؟ رای این که م محبت کنیم. این من هدف ری در زندگی ندارم. اید مدیگر را بگیریم. نین ایی است م را شاد نگه می دارد. ما به نیا آمده ایم که کنار هم اشیم.

لی ها وست ارند شما را در متونی مثل فدراسیون فوتبال و سایر نهادهای مدیریتی ببینند. اما ظاهرا خوتان به این مسائل فکر نمی کنید.

آنی نین چیزی را از من می واهند به من لطف ارند اما مطمئن سیستمی در ورزش مملکت ما وجود دارد رم. ر ر م با نیت پاک وارد این سیستم شوی، خراب می شوی. ا را ر در زندگی ودم از مه راضی هستم و اصلا دوست ندارم سبک زندگی ام را با چنین ایی خراب کنم.

اما مربیگری را همیشه دوست داشتم.

له من عاشق کار فنی هستم هر ند کار فنی هم مشکلات خاص خودش را دارد.

می نی رف نیم. از شما کدام بازیکنان برای فوتبال ملی ایران موفق عمل کرده اند؟ ار ام نفرات را بیشتر می ندید؟

ر ال اضر به خوبی در وتبالمان داریم اما مهدی ارمی و سردار آزمون فوق العاده هستند.

و سبک از کدام یک شما نزدیک است؟

ر می نم مهدی ارمی بیشتر من شبیه باشد.

روزی او را به رسپولیس باور باور داشتید به نین نقطه ای در وتبال ما می رسد؟

ا را شکر در لی چیزها اشتباه نکرده ام. افتخار می کنم بچه های من در رسپولیس سالهای بعد موفق بودند. ایی مثل امید عالیشاه، احمد نوراللهی، مهدی ارمی و…

از ملی اسکوچیچ برای ارائه و ارائه.

آنها تبریک می ویم. ون هیچ ای وتبال ما با مربیگری ایشان به ام جهانی صعود کرد.

وقتی ام جهانی شد خیلی گفت یک مربی مثل علی دایی در جام باید جهانی جای دراگان اسکوچیچ کار کند.

لطفشان بوده است و کسانی که فوتبالی هستند خیلی من می دانم اما من چیز خاصی نمی دانم وانم بگویم. اگر نهاد هم بدهند اصلا حرفه ای نیست در این شرایط جای کسی را در تیم ملی وتبال کشورم بگیرم.

257 258

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا