مجله علمی و پزشکی

آقای کار فرما! باید ایمنی داشته باشم تا خوب کار کنم

ارش شفاف، امروز م اردیبهشت ماه مصادف با 28 آوریل 2022 میلادی، روز انی ایمنی و بهداشت حرفه ای است.

روزی رای توجه ادن و معطوف ردن نگاه متولیان سلامت امعه به سلامت جسمی و

ای ار رما!  ایمان داشته باشم تا وب ار کنم

سلامت و ایمنی محیط کار و ارائه خدمات مختلف به افراد و اقشار مختلف جامعه امری مهم و قابل توجه بوده و هست؛ چراکه زمانی بازدهی کار و تلاش یک افراد در ظاهر مختلف و بروز مطلوب و با کیفیتی که می‌خواهد داشته باشد که عامل آن خدمات سلامتی باشد. امل می و روانی می باشد و با امنیت خاطر دل به ار بسته و مسیر ولید و شهری را با رامش خاطر کند.

بیش از دو سال است که پاندمی محیط‌های کاری در جوامع مختلف و صنوف مختلف را دستخوش تغییرات زیادی کرده است؛ به طوری که شغل‌های مشاغل را به طور کامل از چرخه‌های فعالیت خارج از کشور و هزاران کارگر و کارمند را از کار انداخته و می‌کند.

از جمله تغییرات اجباری در وران خارجی، تکیه رده بر ور اری، کسب و کار اینترنتی و.

وع این ویروس مرگبار سودهای هنگفتی را در امعه اری تبدیل به رهای زیاد کرده و بیشماری را در رده بندی رده ردهانی.

ر ندقی، رئیس مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت در گفت‌وگو با رنگار سلامت گزارشی فارس آن داشت: سازمان بین‌المللی کار از سال 2003 در 28 اوریل هر الا هدف از وادث و بیماری‌های شغلی مراسمی م ار

ی

مرکز و محیط کار وزارت بهداشت افزود: برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژی‌های بین‌المللی سازمان بین‌المللی برای ارتقای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در همه محل‌های کاری است که باعث ارتقای سطح سلامت مردم و همچنین افزایش امنیت و سلامت در محیط کار می‌شود. ازمان بین‌المللی کار از اجرای این مراسم و سیاستگذاری در بیان شعار اعلامی توسط همه ولتها حمایت از من نانی.

ایجاد رهنگ جهانی ایمنی و بهداشت محیط کار

جندقی تصریح کرد: سازمان بین‌المللی کار در سال‌های گذشته با استقرار الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در محیط‌های کاری، اقدام به ایجاد فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در محیط‌های کاری کرد.

وی گفت: در سال 2021 برای تقویت سیستم‌های ایمنی ملی و بهداشت حرفه‌ای با هدف افزایش سیستم‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در برابر بحران‌هایی پیش رو در حال حاضر و آینده پژوهشی با شعار “برای ایجاد فرهنگ مثبت و بهداشت حرفه ای بیایید”. ا مدیگر ار نیم» است.

مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت رئیس جمهور: این شعار بر ایجاد و ایجاد فرهنگ پیشگیرانه ایمنی و بهداشت حرفه ای از طریق راهکار و گفتمان اجتماعی بین دولت، سازمان ها و تشکل های کارفرمایی و کارگری (سه جانبه گرایی) تاکید کرده است و نقش بسیار مهمی دارد. و كليدي مشاركت همه جانبه ذينفعان در مقوله پزشكي، حفظ و ارتقاي سلامت شاغلين را در نظر گرفته است.

لاش 3 وزارتخانه و سازمان برای سلامت محیط کار

جند متذکر شد: بهتر است ما را با توسعه و هر چه بیشتر بین جامعه کارگری، کارفرمایان و سازمانهای دولتی از جمله وزارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سایر ذینفعان در این زمینه به سمت سمت و سوی ایجاد کنند. وینه سازی یک رهنگ نهاد ایمنی و بهداشت حرفه ای در امعه حرکت می کنیم.

وی بیان کرد: در واقع فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه‌ای فرهنگی است که در آن حق داشتن یک محیط کار ایمن و سالم در همه سطوح محترم شمرده می‌شود و در جایی که دولتها، کارفرمایان و کارمندان به طور فعال مشارکت می‌کنند و به صورت سیستمی فعالیت می‌کنند. وظایف در وص مین یک محیط کار ایمن و سالم تعریف و در اصل اصلی بالاترین اولویت را دارد.

ارایش چیست؟

رئیس مرکز و محیط کار وزارت بهداشت ادامه داد: در تعریف کار شایسته، شاغلین از دستمزد کافی، شرایط کاری من و سالم، امنیت شغلی، آینده کاری معقول و حمایت‌های سلامتی کافی هستند.

ندقی ادآور شد: از طریق وگوی اجتماعی، دولت‌ها و شرکای اجتماعی در مراحل مام فریرمای فعال هستند.

وی افزود: این مهم از توسعه و پیشرفت سیستم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و بازرسی‌های بهداشتی برای بررسی وضعیت پایدار و چالش‌های جدید سیستم ایمنی و حرفه‌ای گرفته شده تا به کارگیری اصول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در محل کار است.

مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت مشخص کرد: گفتمان‌های تنها نه به بهبود مستمر سیاست‌ها و استراتژی‌های سیستم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌کند، بلکه با کمک راه‌حلی برای اجرای سریع یک سیستم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ایجادکننده‌های اجتماعی، می‌کند.

ایجاد آن های بهداشتی در ارخانه ها و کارگاه ها

جندقی بیان داشت: در کشور ما در برنامه ارائه خدمات بهداشتی با استفاده از روش ایجاد خانه‌های بهداشتی در کارگاه‌ها با همکاری و هم افزایی سه دستگاه مشترک، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقاء سطح لامت است و به عنوانهای خوبی در این زمینه نائل ایم.

وی افزود: از سویی ر با همکاری داوطلبان کارفرمایان سلامت محیط راهی برای رسیدن به عالیه بهداشت رها

ما وی ایمنی و بهداشت حرفه ای؛عامل محل کار الم داشتن

مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به علاوه همان طور که تجربه موفق موفق و کنترل کووید-19 در محل‌های کاری کشورمان و تلاش‌های شبانه روزی بازرسان بهداشت حرفه‌ای در این زمینه به ما نشان داد، داشتن یک سیستم ایمنی قوی و بهداشتی است. حرفه‌ای و مشارکت هدفمند سازمان‌ها، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری و همه ذینفعان مرتبط و فعال در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در بنگاه‌های اقتصادی و در سطح ملی، نقشی حیاتی در ایجاد محل کار سالم، کار و حفظ سلامت شاغلین ایفا می‌کنند.

ادت ازرسان بهداشتی در وران فوق العاده

جندقی بیان کرد: از ابتدایی همه گیری ها با وجود یک نفری تعداد زیادی از مشاغل حرفه ای بهداشتی و شهادت برخی از آنها در صحت داشتن سلامت نیروی کار، حتی یک لحظه نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در یک کشور کاری انجام نشد.

وی اضافه کرد: با بررسی و نظارت‌های شبانه روزی بازرسان بهداشت حرفه‌ای و پیگیری مستمر کارهای بهداشتی در صنایع به جز موارد محدود، همه خوشه‌ای را در صنایع و در این شرایط ویژه اقتصادی و با شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه، صنایع کشور انجام می‌دهند. ون لی به ار ود ادامه ادند.

رنامه ویژه وزارت بهداشت برای لامت محیط کار

مرکز سلامت و محیط کار وزارت اشت گفت: رای انت از لایت کارگران در محل کار، برنامه های متعددی در مر از جمله بازرسی هدفمند بهداشت حرفه‌ای، حرفه‌های بهداشتی در مراکز درمانی و بیمارستانی، مدیریت حوادث شیمیایی در اجرای بین‌المللی سایکم، کشاورزان و قالی‌بافان، بهداشت معادن، بهداشت و درمان، حرفه‌های بهداشتی در مکان‌های عرضه سوخت بنزین است.

جندقی عنوان کرد: پرتوکاران، ارائه خدمات بهداشتی حرفه‌ای به زندانیان، ارائه خدمات بهداشتی حرفه‌ای به کارگاه‌های کوچک و خود فرما و غیر رسمی، حذف از صنایع در کنوانسیون میناماتا، ممنوعیت استفاده از آزبست در کنوانسیون روتردام، اجرای برنامه .

وجه نیم! برای در هر صنف و شغلی از کیفیت مطلوب آن باشیم باید عامل اصلی یعنی نیروی انسانی از مطلوب جسمی و روحی سالم زندگی می کند و محیط امن و توام با آرامشی برای فرد و افراد شاغل در آن مجموعه مهیا تا بهترین کیفیت کاری باشد. و مات مطلوب عاید دریافت نندگان خدمات شود.

منبع: گزارشی ارس

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا