مجله علمی و پزشکی

مصوبه‌سازی و نقض رأی دیوان عدالت اداری توسط وزارت بهداشت/ پای مجلس به آزمون دستیاری باز شد

به گزارش شفاف، دوره 49 آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی مانند دوره قبل با چالش ها و حواشی برای برگزاری رو به رو بود، پیش از این تاریخ 5 اسفندماه 1400 برای برگزاری آزمون دستیاری دوره و نهم در نظر گرفته شده بود که لغو شد. مجوزی مجاز به رکت در مون دستیاری پزشکی هستند که مدرک دکتری رفه‌ای یا پزشکی عمومی خود را دریافت کرده یا دانش

ندی پیشطلبین این آزمون نسبت به مان تعیین شده رای او مون و عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی مون وسته این گروه از پزشکان داوطلب مون دستیاری اجرایی شدن من این دیوان درباره مون دستیاری و تغییر زمان آزمو اری و تغییر زمان مو .

ل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی اکنون حواشی زیادی داشته است. ابتدا قرار بود این آزمون در 5 اسفندماه 1400 برگزار شود اما پس از کش و قوس های زیاد، اعتراض داوطلبان و تغییرات آئین نامه، شورای آموزش پزشکی و تخصصی، تصمیم تصمیم گیری زمان ثابتی را برای برگزاری آزمون در نظر گرفت. از این رو آزمون هر اله در اردیبهشت ماه گزارش شود.

پس از تعیین زمان برگزاری چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی در 22 اردیبهشت ماه، مجدداً اعتراض داوطلبان ادامه دارد تا اینکه دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به معترضان آزمون دستیاری. : گزارشی آزمون دستیاری مطابق آئین نامه جدید املاً قانونی است و آزمون دوره ر موعد مقرر (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱) برگزار خ .

با این وجود داوطلبان معترض آزمون دستیاری معتقد هستند رسا

از همین رو این متخصصان متخصصان واستار در این آزمون شرکت کردند اما وزارتخانه آنون در گزارشی این آزمون را اعلام کرد. ر ادامه به بررسی برخی از نمایندگان مجلس و داوطلبان در فضای مجازی می‌پردازیم.

هامون سبطی دبیر کارگروه آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور نیز در این خصوص گفت: گذشته درباره منابع آزمون دستیاری 48 و زمان، اختلاف میان داوطلبان آن و آموزش و نظارت وزارت بهداشت بود. این بررسی و به نتیجه رسید و در شعبه وی و هم شعبه شماره نظر قطعی موضوع صادر شد. مبنی بر این که برخی از مقامات وزارت بهداشت متخلف بودند و باید با آنها با قانون رفتار شود و دیگر نباید از تاریخ گذشته و منقضی استفاده شود و از یک بار در سال نباید آزمون دستیاری برگزار شود.

ی وری که ۱۳ ال از عمر یکی از رفرنس‌ها می‌گذرد و این در الی است که ۱۳ ال که در علم پزشکی معنی ندارد.

به گفته سبطی متنی که مربوط به 13 سال پیش است، چگونه می‌توان در کشور ما که قطب پزشکی را به شماره می‌آید، رفرنس نخبگان ایران و اعتراض نخبگان پزشک کاملاً به جا و به حق است و اصلاً مشخص نیست که اسرار و پافشاری برخی از افراد جامعه هستند. لیل است و حتما باید ر ند.

دبیر کارگروه آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور بیان کرد: از سوی دیگر برخی افراد برخی از افراد در مصاحبه ها عبارات و اصطلاحات عجیبی استفاده می کنند. ندارد. یک مسئول گفته است که «ما به احکام ایی کاری نداریم. مان مون را بر اساس مسائل مربوط به خودمان تعیین می‌کنیم». ید

ال با وجه به اعتراض این دسته از اوطلبان و رای دیوان عدالت اداری باید در روزهای آینده وزارت بهداشت چه تصمیاری

منبع: گزارشی ارس

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا