مجله علمی و پزشکی

پس از تولید انبوه واکسن ایرانی، دولت از خرید واکسن خارجی کرونا جلوگیری کرد

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت با تشریح غیرقانونی دولت سیزدهم جهت خرید واکسن در بحبوحه حوادث و مرگهای چند صدتایی ناشی از آن در کشور، در عین حال تاکید می کند: لوگیری کرد و از آن پس استفاده از واکسن های ایرانی است.

مهندس محمد هاشمی در گفتگو با مجله رز، اگر یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم را آغاز کند، وضعیت نگران کننده رونا بود. به گونه ای که فراموش نکنید که روزانه بیش از 700 خانواده، عزادار میشدند، افزود: بر همین اساس مقام معظم رهبری نیز در اولین روزهای آغاز کار دولت مردمی در 20 مردادماه سال گذشته، تاکید کردند که “تلاش برای واردات و تولید و تولید واکسن مضاعف شود” .

وریت امین واکسن در بحبوحه رونا

وی ادامه داد: نا بر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، وزرای دولت پس از کسب رای اعتماد از مجلس انقرای ولت از ا رئیس مهور نیز خود را از طریق مسیرهای دیپلماسی این فرآیند، مک بزرگی کرد و با اتحاد دستگاه های لماسی، اقتصادی م و رگی. ن ز

وی افزود: هنوز صف‌های طولانی، کم بودن مراکز و اکسیناسیون و فراخوان گروه‌های سنی به دلیل افی نبودون واکسن نروا وزیر از روزهای اول از مراکز واکسیناسیون به طور مرتب ازدید و تاکید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما آن زمان، برخی افراد این اظهارات را و نداشتند.

روند رید خبر واکسن خارجی ا آبان ۱۴۰۰

مرکز ولت برای استفاده از واکسنهای ایرانی

سازمان غذا و دارو شروع می‌شود: روند طبیعی واکسن‌مولد و خرید تا آبان ماه انجام می‌شود اما با توجه به حجم تولیدات داخلی واکسن به حد قابل توجهی رسیده است، از آبان ماه سال گذشته استفاده از واکسنهای اخللی است؛ ال ر ول ندماه چندین بار محموله واکسن اهدایی وارد کشور شد اما خبری از خرید جدید واکسن خارجی نبوده است.

ایرانیانی که نوز واکسن نزده‌اند

هاشمی از وزارت بهداشت در دوره جدید را استفاده از نظرات تخصصی کمیته علمی کشوری دانست و گفت: کمیته علمی کشوری تحقیقات و همچنین کمیته ملی واکسن کووید 19 در همکاری و نزدیک با هم، کار می کنند و در حال حاضر، افراد بالاتری دارند. از نج ال ر ور می خارج واکسن را ریک کنند. ساده حجم قابل توجهی از مردم، واکسن خود را در نوبتهای اول و دوم و به ویژه سوم، تزریق کرده اند که انتظار داریم برخی از بجای تخریب های دولت، به منظور تکمیل واکسیناسیون بپردازند.

لمت عرصه است‌ورزی نیست

و ریح کرد: روز گذشته رکورد جالبی در مدیریت در کشور به ثبت رسید. از ۲۶ ماه، مرگ و میر روزانه رونا در کمتر از ۱۳ نفر رسید. رین بار 15 اسفند تعداد مرگ و میر روزانه، 15 نفر بود و در یک بررسی قبلی این بیماری ثبت نشده بود. امروز خیلی از رسانه ها و روزنامه های رسمی به تمجید از این موفقیت بزرگ نظام سلامت که هدف غایی آن تامین سلامت مردم و جلوگیری از مرگ و میر آنها است، پرداخته بودند اما از رسانه ها بجای انعکاس این موفقیت بزرگ دولت که همانا باید بیشتر باشد. مردم ود به ریب نظام سلامت رداختند. انتظار دیگر ناپذیری بهداشتی و درمانی که 26 ماه بیفه تلاش کرده اند و شهدای زیادی تقدیم کشور کرده اند، از برخی رسانه ها این است که اگر موفقیت ها را بازگو نمی کنید در زمین دشمنان بازی نکنید; راکه لمت، عرصه است ورزی نیست.

مهم مومی برای افزایش پوشش واکسیناسیون در کشور

سازمان سازمان غذا و دارو گفت: انتظار داریم که یک بسیج عمومی برای افزایش پوشش واکسیناسیون از سوی همه ارکان کشور شکل بگیرد تا جایگاهی که ایران در دولت سیزدهم در عرصه بین المللی برای واکسیناسیون به دست آورد، ارتقاء پیدا کند و به سطح نخست در سطح بین المللی برسد. رسیم. رچه موفقیت‌های چند ماه اخیر ایران ر واکسیناسیون از سازمان‌های آنی پنهان نمانده اما نیازمند تقویت جایگر

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا