مجله عمومی

سرفه قناری و سکته کلمات؛ داستان انزوایی خود خواسته استاد حکیمی

این مستند 86 سال زندگی استاد محمدرضا حکیمی را به ویر می‌کشد. مستند «سرفه قناری و سکته کلمات» از ولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. استان استاد زندگی در خلال 86 سال از طرح رسانه‌ای اعم از مصاحبه، گزارش، فیلم و عکس در مواد ردنا

ال 1371 قتی «نه لازم نیست. اسرار ما بی فایده بود و عکاس ناامید شد و مجله تصویر استادان ایشان انتشار یافت. از من زمان برآن بودم تا راز این انزوای خود را بدانم. می، مردی تنها، ساده و آرام اما درمان در امعه که همدم ناری هایش در خانه ای کوچک بود.

ارتباطات استاد حکیمی با اهالی حوزه و دانشگاه در سطوح عالی و روشنفکران، دگراندیشان و حتی افراد غیردینی تاثیر و تاثر افکارش را بر تر می ساخت او پیش از انقلاب به دعوت دکتر حسین زرین کوب برای اولین بار در دانشگاه تهران نهج البلاغه تدریس کرد. دکتر شریعتی او را وصی خویش قرار داد و نامه معروف استاد به فیدل کاسترو و ملاقات با فرزندان چه گوارا و اهتمام ویژه او به عدالت اجتماعی در پرتو جامعه قرآنی از دیگر وجوه زندگی اش بود.

گفتگو با استادان فلسفه، عرفان، دین و ادبیات بخشی از مستند «سرفه قناری و سکته کلمات» را تشکیل می دهد از جمله این استادان می توان به دکتر ابراهیمی دینانی، استاد احمد سمیعی، دکتر مهدی محقق، آیت الله سیدان، دکتر سید مهدی. ر و … اشاره کرد.
30 سال همراهی و مانوس بودن با استاد محمدرضا حکیمی، مرا موظف کرد تا راوی این مستند باشم و با ده ها استاد دانشمند در ایران و بخشی از جهان گفت وگو کنم تا راز و رمز زندگی تاثیر گذار این فرهنگ بزرگمرد فرهنگ را بیابم.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا