مجله ورزشی

از نگاه حل مسئله‌ دانشگاه آزاد تا لزوم تعامل پژوهشگران با صنعت

به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا از بیرجند، لاله ملکنیا مدیرکل کانون های دانشگاه، صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی و سیدحسن هاشمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان نوبی از کارخانه های مختلف کویرتایر بیرجند بازدید و بازدید با مدیرکل کارخانه شمس آبادی، مسئولان و متخصصان این شرکت. ر ولیدی دیدار و گفت وگو کردند.


ر وانید:

امل وهشی دانشگاه آزاد اسلامی و اداره کل صنعت راسانجنوبی

نقش پژوهشی رای تقویت ارتباط انشگاه با نعت


هاشمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسانجنوبی در این نشست اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی خراسانجنوبی ساختمان، امکانات و توانمندی های قابل توجهی که در خدمت صنعت و توسعه استان است.

مدیرکل کانونهای دانشگاه، صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی هم عنوان کرد: با نگاه مثبت دکتر طهرانچی گامهای اساسی برای حرکت به سمت دانشگاه کارآفرینی و حل مسائل برداشته شده و این فرصت ارزشمندی برای جوانان است که فناوری و مهارتآموزی را در کنار آموزش دنبال کنند.

ملک‌نیا با اشاره به بسترهای دانشگاه آزاد اسلامی را به گونه‌ای مواد تشکیل می‌دهد که بیشتر صنعت را می‌سازند، ادامه انشگاه و صنعت اکنون نتوان ودند به نقطه اشتراک و یک مشترک برسند و حرف مشترک را متوجه شد.

از نگاه حل مسائل دانشگاه آزاد تا لزوم امل پژوهشگران با صنعت

وی اشاره کرد: دانشگاه آزاد اسلامی از جزیره های درآمده و به یک شبکه جامع، قوی و یکپارچه آزمایشگاهی کارگاهی تبدیل شده و این وضعیت را نشان می دهد، نیروی انسانی آزمایشگاهی ساختاری و تجهیزاتی در هیچ یک از دانشگاه های سراسری به اندازه دانشگاه آزاد اسلامی وجود ندارد.

مدیرکل کانونهای دانشگاه، صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسانجنوبی می تواند در زمینه های گوناگون کمک کند شرکت کویر تایر کند، متذکر شد: دانشگاه آزاد اسلامی با ظرفیت 40 واحد دانشگاهی و 22 عضو هزار هیئت علمی که خاصیت دارند. نها در شماره استادان سرآمد هستند ۱۱ هزار مرکز مات آزمایشگاهی و ۱۷۰ مرکز تحقیقاتی در کنار صنعت کشور قرار دارد.

مدیر کارخانه هم در این نشست با بررسی خرسندی از صنعت فناوری نوین دانشگاه آزاد اسلامی به بیان کرد: شرکت کویرتایر همه نیازهای فناوری خود را به صورت فراخوان اعلام می کند.

مس‌آبادی آن‌ها کرد: با برنامه‌ریزی و فناوری جدید انشگاه آزاد اسلامی اعتماد صنعت لب می‌شود.

وی تبیین کرد: رکت ویرتایر در مینه تشخیص مواد اولیه، تست مکانیکی، پردازش رایندها و ساخت می‌تواند از ااا و آنادا و آنا و آنا وا آنا وا موند.

انتهای ام/4078/4062/

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا