مجله علمی و پزشکی

قارچ‌های خودرو را نخورید

ارش شفاف، علی میکاییلی گفت: ر ل خشک با مای مناسب مانند قارچ‌ها در طبیعت به روانی می‌شونا. ارچ های وراکی ودرو با ارچ های می اعث مسمومیت‌های مختلف قارچی می‌شوند.

رای‌های آرچ‌شناسی حرفه‌ای آزمایشگاهی قارچ‌های خودروی هیچ گونه برتری بر قارچ‌های وراکی بسته‌بندی شده نتی ندارند.

مسمومیت‌های قارچی به گروه تقسیم می‌شود؛ روه اول مسمومیت اصل از مصرف موادغذایی به سم زا است که این گروه جزوه مسمومیت‌های غذایی است.

روه وم از مسمومیت‌های قارچی به وسیله قارچ‌های چتری سمی ایجاد می‌کنند که مرگبارترین هستند.

سم آمانیتین بسیار کشنده است و با پختن و جوشاندن و شستن قارچ از بین نمیرود و این سم، چون هیچگونه پادزهری با تخریب بافت آسیب باعث یک سندرم هپاتو رنال شده و بسیار مرگبار است.

این مسمومیت بین ۶ ۷۲ ساعت و متوسط ​​​​حدود اعتدال علامتی ندارد و این زمان و شروع اولیه علایم بهتریرد و این مان و شروع شروع علایم بهتری مران و روع اولیه لایم بهتری مران.

علایم اولیه مسمومیت شامل اسهال، استفراغ و تهوع است و علایم بعدی شامل گرفتاری و بیماری کلیوی و کما است که در صورت آسیب در درمان، اتفاق میافتد و یا ممکن است نیاز به پیوند کیک پیدا کند.

رخی ارچ‌های واجد این سم، بسیار شبیه ارچ‌های خوراکی خودرو هستند و تشخیص این قارچ‌ها فقط در مراکز تشخیص مایشگاهی میسر است. نابراین تکیه روش‌های غیرعلمی مانند روف نقره‌ای یا شیر رای ارچ وراکی از سمی هرگز توصیه نمی‌شود.

عواملی که قارچ مشکوک مصرف کرده اند یا دارای علایم بیماری هستند، باید به سرعت برای خدمات درمانی مراجعه کنند، زیرا ممکن است در شروع درمان عوارض جدی مسمومیت را در پی داشته باشد.

منبع: اشگاه رنگاران جوان

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا