مجله علمی و پزشکی

یک روان‌گردان طبیعی برای مبتلایان به افسردگی

محقق‌می ویند این نتایج، که راساس اسکن مغزی ۶۰ به دست مده، این معنی را می‌دهد که ممکن است فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

اروهای روانگردان برای معالجه تحت تأثیر قرار دادن اختلالات سلامت روان بررسی و مطالعه هستند.

ماران مبتلا به افسردگی اخطار می‌شود که لوسایبین را با میم مصرف مصرف نکنند.

رآزمایی‌های علمی از یک نوع مصنوعی این دارو، آن را بسیار راحت و سخت استفاده می‌کنند. لاوه بیماران در جریان مطالعه از مشاوره روانشناسان بهره مند وندند.

پروفسور دیوید نات، نویسنده این مطالعه و سرپرست مرکز تحقیقات روانگردانها در دانشگاه کالج لندن، یافته های تازه در مورد سیلوسایبین «مهیج» و «مهم» را گفت.

او می‌گوید که آسیب می‌تواند باعث شود که مغز «گرفتار» تفکرات را طوری انجام دهد که از یک ارچوب منفی بپرهیزید.

اما به او با مصرف سیلوسایبین، مغز این بیماران گشایشی را تجربه رد به یک هفته بعد از “انعطاف پذیرتر و سیودر” ب

این موضوع در اسکنهای مغزی به ورت افزایش پیوند میان مناطق مختلف مغز قابل مشاهده بود. احتمال اینکه این بیماران ماه‌ها بعد از وضعیت روحی بهتری داشته باشند بیشتر بود.

رات مشابه در مغز که با اروهای ضدافسردگی معمولی درمان شده بودند مشاهده نشد.

روفسور نات گفت: این موید پیش‌بینی اولیه ماست، و تایید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎

الیت نورون های مغز

الیت مغزی

روانگردان‌ها (سایکدِلیکس) دسته‌ای از مواد توهم‌زا هستند که همه حواس را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اینها نگاه، حس مان و عواطف را تغییر می دهند.

مصرف روزانه داروها ممکن است فقط یک یا بار مصرف روزانه برای مابهرشد باشد. ال ایید این موضوع تحقیقات بیشتر به روی ماران رای مدتی طولانی تر است.

نتایج این مطالعه که نشریه «پزشکی نیچر» از تحقیق تحقیقاتی انجام شده است. ر مطالعه اول، همه شرکت های سیلوسایبین مصرف می کنند. مطالعه برخی از آن‌ها برای سایرین یک نوع افسردگی دیگر را دریافت می‌کند.

لیه رکت‌مند در این مطالعه از نظر حرفه‌ای بهره‌مند وندند. اسکن مغزی در سه مورد – پیش از مصرف ارو، یک روز بعد از مصرف ارو و سه هفته بعد از آن – انجام شد.

پروفسور رابین کارهارت هریس، نویسنده ارشد مطالعه، گفت: “ما هنوز نمیدانیم در فعالیت های مغزی بعد از اثر مصرف سیلوسایبین برای چه مدتی ادامه میابد، و برای درک آن باید مطالعات بیشتری انجام شود.”

“ما می‌دانیم که ماری در برخی موارد عود می‌کند، و ممکن است دلیلش این باشد که مغز به الگوهای خشکی که در اردد است، باشد.”

46

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا