مجله علمی و پزشکی

سهم آینده هوش مصنوعی در ۳ حوزه کاربردی

ارش شفاف، وقتی صحبت از هوش مصنوعی می‌شود لی‌ها فکر می‌کنم که منظور از ربات‌های بی‌احساس است که قرار است آن‌ها باشد. اما این روش فکر می‌کند از ماشای بیش از حد لم‌های تخیلی باشد.

وشخصیت فن آوری است که ابل تفکر دارد و شاید به اندازه هایی که فکر می کنم وجود نداشته باشد. اما استفاده از اینترنت یا اینترنت در ات وب متاثر از کاربرد این فناوری تازه تاسیس هستند.

شاخه‌های مصنوعی وش از علوم رایانه به عنوان یک رشته علمی فنی بر فناوری‌ها و زندگی روزمره انسان‌ها تااردر

علوم پزشکی مصنوعی در حوزه های متفاوتی مانند پزشکی، هوافضا، اکتشافات، تسلیحات، پیش بینی وضعیت هوا، نقشه برداری و تشخیص عوارض، تشخیص صدا، تشخیص گفتار، تشخیص دست خط، بازی ها و نرم افزارهای رایانه ای کاربرد دارد.

همچنین شاخه های مختلف از جمله شبکه های عصبی مصنوعی، پردازش تصویر و بینایی ماشین، الگوریتم های پیشرفتی، سیستم های خبره، ماشین، داده کاوی، پردازش زبان طبیعی، بازشناسی گفتار و … را در می گیرد.

معظم له در دیدار خود با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور از «هوش مصنوعی» بهعنوان یک انقلاب مهم و آینده ساز هستند و رهبر می کنند که این موضوع را در اداره آینده دنیا نقش داشته باشد و باید به گونهای عمل کنیم که ایران جزء 10 کشور باشد. رتر وش مصنوعی ر نیا رار بگیر.

ر اضر، ایران در حوزه هوش مصنوعی فعالیت های بی شماری انجام داده و همین امر باعث شده تا کشور ما ناا باشد.

: رکیه و عربستان سعودی پس از ایران در جایگاه‌های بعدی رار دارند.

وشمندان خانه‌ها برای مراقبت از ود

نوشته ecommercetime، موسسه Park Associates بینی می‌کند فروش سالانه اه‌های خانگی مرتبط با اینترنت ۲۰۲۲ سال از میلیون دستگاه رو. موارد خاص از هوش مصنوعی در خانه‌ها باعث می‌شوند دستگاه‌ها و خدمات جدیدتری عرضه می‌شوند و در نتیجه ارزش محصولات افزایش می‌یابند.

علاوه بر استفاده از هوش مصنوعی در موارد امنیتی، بخش وسیعی از خانه های هوشمند شامل دستگاه های خودکار و سیستم های هوشمند است که کنترل نورپردازی خانه، قفل ها، ترموستات ها، دستگاه های سرگرمی و سایر سیستم های زیر مجموعه را شامل می شود. وش مصنوعی با استفاده از اطلاعات به دست آمده از اهه های خودکار انگلیسی یا سیستم ها می توانند الگوهای را پیش بینی نیت اک کنند.

م آینده هوش مصنوعی در ۳ وزه اربردی

وش مصنوعی در وزه رباتیک

یکی از هیجان انگیزترین حوزه های علم رباتیک همان هوش مصنوعی است و با پدید آمدن این علم جدید ربات های دیگر ماشین های ساده نخواهند بود که تنها برای انجام یک کار خاص و محدود برنامه ریزی شده بودند. ر الاضر وش مصنوعی به رایانه‌ها و ربات‌ها مک می‌کند تا مشکلات در وزه‌های محدود را شناسایی کرده و سپس آن‌ها را رفع کند.

اثیر وش مصنوعی بر هدایت واپیما‌ها

متخصصان معتقدند هوانوردی یکی از کاربردهای اصلی و کاربردی در هوش مصنوعی است و کاربرد آن به صورت خاص این گونه است که برای شبیه سازهای جنگی و آموزشی، مدیریت کمک به ماموریت، سیستم های پشتیبانی برای تصمیم گیری و پردازش اطلاعات شبیه سازها استفاده می شود. مود.

استفاده از مصنوعی در شبیه سازی بسیار کارآمد بوده است. لاوه بر آن از وش مصنوعی برای شبیه سازی واپیماهای جنگی نیز استفاده می شود.

منین هوش مصنوعی تمام برنامه‌ها را به دقت ندی کرده و آن‌ها را در اختیار لبان قرار می‌دهد.

منبع: اشگاه رنگاران جوان

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا