مجله علمی و پزشکی

شجره نامه بزرگ بشریت ترسیم شد

در این موضوع، امکان دستیابی به منشأ نوع ژنتیکی انسان را برای ترسیم نقشه‌های کامل از ارتباط بین انسانها درجهان فراهم می‌کند.

تا پیش از این چالش اصلی برسیدن با ترکیب توالی های ژنوم از پایگای ژنومی تولید الگوریتمی برای با داده شدن با این اندازه بود. با این روش روشی که روز گذشته توسط پژوهشگران موسسه های بزرگ دانشگاه آکسفورد منتشر شد می تواند به راحتی داده های منبع را با ترکیب کند و علاوه بر آن در نتیجه بزرگی، میلیون ها توالی ژنوم را در خود جای دهد.

انتخاب رگ‌ترین شجره‌نامه برای مام بشریت!

«دکتر آن وانگ» (Yan Wong)، متخصص ژنتیک املی در موسسه‌های داده‌های بزرگ و یکی از نویسندگان این مقاله توضیح می‌دهد: ما اصولرگ. ره‌نامه برای تمام بشریت که می‌تواند تاریخچه تنوع ژنتیکی انسان‌های امروزی را مدلسازی کند. این شجره‌نامه به ما این امکان را می‌دهد که نیم والی ژنتیکی هر رد چگونه با افراد دیگر ر مامی نواحی ژنوم ارتبردا ارتبردا.

از آنجایی که نواحی نومی افراد نها از یکی از والدین به ارث می‌رسد، تبار هر نقطه در ژنوم را می‌توان به صورت ر رخت. مجموعه‌ای از این درخت‌ها با عنوان “توالی درخت” (tree sequence) یا نمودار نوترکیبی اجدادی(ancestral recombination graph) ن

دکتر “آنتونی وایلدر وونز” (Anthony Wilder Wohnt) نویسنده اصلی این مقاله، که این تحقیق را به عنوان بخشی از دکترای خود بر گرفتگی میگوید: ما در حال بازسازی ژنوم اجدادمان و استفاده از آنها برای ایجاد شبکه های عصبی از روابط هستیم. از آن قادر واهیم بود زمان و محل زندگی این اجداد را تخمین بزنیم. این کار در این است که مفروضات بسیار کمی وجود دارد که می‌توان آن را ایجاد کرد و همچنین نمی‌توان آن را انجام داد.

در این مطالعه، داده‌های مربوط به نوم انسانهای امروزی و باستانی از هشت ایگاه مختلف، ادغام شده است.

نوم‌های باستانی شامل نمونه‌هایی هستند که در راسر جهان با قدمت 100 تا بیش از 100 هزار سال کشف کردند. الگوریتم‌ها پیش‌بینی می‌شوند که اجداد مشترک در چه مکان‌هایی باید وجود داشته باشد تا و الگوهای تنوع ژنتیکی در مرخت.

اصل امل حدود ۲۷ میلیون مورد از اجداد بود. نویسندگان پس از افزودن داده های مرتبط با مکان به نمونه های ژنوم، از این شبکه رای مین محل زندگی اجداد مشترک رداده .

نتایج به دست آمده از موفقیت رویدادهای اساسی در امل انسان‌ها از مله مهاجرت ارج از ریقا را بازیابی کرد.

چه کسی این شجره‌نامه را در الضر یک منبع بسیار نی است اما قصد دارند تا آن را جامع‌تر کنند و بدهند.

از نجا که این روش داده‌ها به ورت بسیار ارآمدی ذخیره می‌شوند می‌توان میلیون‌ها ژنوم را به مجموعه داده‌ها کرد.

ر «ونگ» می‌گوید: این مطالعه زمینه را برای نسل بعدی توالی‌یابی آن‌ای فراهم می‌کند. با کیفیت والی‌های نوم دی‌ان‌های مدرن و باستانی، این شجره‌نامه دقیق‌تر خواهد شد و در نهایت می‌توانم یک نقشه واحد را داشته باشم. او افزود: این مطالعه بر روی انسان‌ها است اما می‌توانم آن را به اکثر موجودات نده از و ااکتنت کنم. این مطالعه می‌تواند برای ژنتیک مفید باشد.

این مطالعه روز گذشته در مجله علمی (Science) منتشر شده است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا