مجله علمی و پزشکی

دانشمندان باز هم می‌خواهند برای موجودات فضایی پیغام بفرستند

پیامی با سیستم دودویی یا باینری به نام بیاکون در گالاکسی (بیآیتیجی) که در آن اطلاعات درباره زندگی روی زمین، منظومه شمسی و شکل ظاهری انسانها قرار داده شده است و از هر موجود فرازمینی دعوت کرده است که اگر پیام را دریافت می کند به آن پاسخ می دهد. .

گروهی از پژوهشگرانی که از جمله جوناتان جیانگ، پژوهشگر ناسا هم در میان آنها در مقالاتی نوشته شده است “ایده ارتباط با موجودات هوشمند فرازمینی گام بلند و هیجان انگیزی در اکتشافات کیهانی است و این کار از نظر فنی در چند دهه اخیر ممکن است.”

وهشگران امیدوارند که اطلاعات بیشتری درباره زندگی بر روی زمین در اختیارات فضایی‌ها دارند

نها می‌گویند:”برای دست‌یابی به فرصتی پیام بی‌آیتی‌جی، طراحی و تدوین شده است که با رفتن‌ترین ابزارهای موج، ابل ارسال می‌شود”.

رین پیام ارسالی برای موجودات وشمند فضایی از رصدخانهٔ آرسیبو در شمال پورتوریکو فرستاده شد.

رین پیام ارسالی برای موجودات وشمند فضایی از رصدخانه آرسیبو در شمال پورتوریکو فرستاده شد.

اولین باری نیست که تصمیم گرفته شود با موجودات فرازمینی ارتباط برقرار کند. ر ال پیام رادیویی کدبندی شده که امل اطلاعات اولیه درباره انسانها و زمین از رصدخانه رسیبو در شمال وفرت بود.

این اقدام یکی از مجموعه عمومی بود که برای جلب توجه به افزایش چشمگیر رادیو لس آرسیبو انجام شد هر گروهی از پژوهشگران واقعا امیدوار بودند که با موجودات فرازمینی ارتباط برقرار کنند که متأسفانه تا امروز ممکن نیست.

این‌حال وه‌شگرانی که تصمیم گرفت جدیدترین پیام را به فضای بفرستند ن را طوری تنظیم کند که موجودات هوفمرسد.

در مقاله منتشر شده پژوهشگران آمده است “برخلاف پیام ارسالی آرسیبو که می خواهد آن را از امکانات فنی رادیویی فضای مدرن استفاده کند، پیام بیآیتیجی برای تمام مناطقی کهکشان راهشیری فرستاده شده است که احتمال وجود فرازمینیان هوشمند دارد”.

در این مطلب اطلاعاتی هم درباره مناسبترین روش ارسال پیغام آمده است و این نکته است که راه‌شیری منطقه‌ای است که بیشترین احتمال وجود هوشمندی در آن وجود دارد و پیام در بهترین زمان ممکن ارسال شده است.

اگر روزی این پیام به جای امیدواری باشد که وان اطلاعات ری را با اطلاعات فضای هوشمند به اشتراک گذاری، بازی اشت، رباق است.

46

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا