مجله هنر و فرهنگ

«خشمگین‌ترین سیاه آمریکا» کتابی درباره سرگذشت یک مبارز سیاه‌پوست آمریکایی

معرفی کتاب هفته

«خشمگین‌ترین سیاه آمریکا» کتابی درباره سرگذشت مبارزان سیاهپوست آمریکایی

الکساندر موری پالمر هیلی معروف به آلکس هیلی، متولد یازدهم آگوست 1921 و درگذشته ی دهم فوریه 1992، نویسنده آمریکایی آمریکایی آفریقایی تبار و خالق کتاب ریشه ها است.این کتاب، خانواده و نیاکان نویسنده را به تصویر می کشد و وضعیت نابسامان آمریکایی آمریکایی آفریقایی است. ار و رنج ها و کاستی های زندگی ایشان در وران برده داری و پس از آن را به نمایان می کند. ر از آثار مطرح این نویسنده «خشمگین‌ترین سیاه آمریکا» است.

ارش رنگار خبرگزاری رنا، اب «خشمگین‌ترین سیاه آمریکا»، آنی از سرگذشت مبارز سیاه وست مریکایی، «مالکوم ایکس» از زبان خود وی است. او بعد از گرایش اسلام متحوّل ردید و فعالیت های هیجانی را علیه نژادی ر مریکا سامان داد.

ر از کتاب مده آمده است: «من با این حقیقت هستم و می دانم هر لحظه از روز ممکن است مرگ راغم اید. می ان که وامع، افراد زیادی را که به رگون کمک کرده اند. اما اگر من در الی بمیرم که نوری آورده یا معنى ارائه اده باشم تمام این مدیون الا»

مالکوم ایکس سرگذشت اه پوستی است از ایالات متحده آمریکا زندگی اش با درد و رنج آغاز می شود و با آن و انتقام پایان می رد. نگام ولیت در فشار خرد کننده امعه ای رحم، آنواده اش از م متلاشی می شود و ر و مادر رنوشتی غمبار محتوم می شوند، ولی غم بارتر، رنوشت مالکوم و برادران

مالکوم نیز مانند میلیون ها پوست سیاه دیگر مریکا درد، رنج، رنگی و محرومیت را با پوست و وشت و لمس می کند. ر ابان، مدرسه، محل کار و بالاخره هرکجا که می رود، ماجرای رنگ درگیر می شود و حقارت ها و محرومیت اد . رانجام به این نتیجه می رسد که ملاک انسانیت در مریکا رنگ وست، آن هم فقط رنگ سفید است و دوران بردگی میلیون یک است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا