مجله علمی و پزشکی

مصونیت طبیعی کودکان در برابر کووید تا چه زمانی ادامه دارد؟

مجله رز/خراسان رضوی اکثر ودکان و نوجوانان مبتلا به ندرم حاد آسیبی شدید، آنتی‌بادی‌های روناویروس (سارس-کوو-2) را بعد از وقوع طبیعی، می‌کاهند.

نقل از نیوز، آرا ای. مسیحا، از مرکز علوم بهداشتی دانشگاه تگزاس در هیوستون در دالاس و همکارانش با استفاده از داده های «آنتیبادی پرسویروس تگزاس» دوام پاسخ های ایمنی طبیعی خاص سارس-کو -2 در کودکان را بررسی کردند.

در این تحقیق به شرکت‌های مجموعه‌ای از سه آزمایش آنتی‌بادی سارس-کو -2 طی 6 تا هشتم (یا هر دو تا ماه)، از جمله سنجش ایمنی سه برای تشخیص آنتی‌بادی‌های نوکلئوکپسید سارس-کو -2 پیشنهاد شد سپس برای نمونه 218 پیشنهاد شد. راکت کننده تا ۱۹ ساله (میانگین سنی ۱۲.۸ ال) وارد شد.

محققان دریافتند که رصد از افرادی که شواهدی مبنی بر وجود نتی بادی نوکلئوکپسید در ارزیابی اولیه اشتند (34.4 رصد ا .

تبدیل سرمی از وضعیت مثبت به منفی برای دو کودک برای دو کودک بین اولین و دومین آزمایش برادی آنان و برای آنان ونان بین و کومایش دوم و سوم آنان رخ ندادند.

تبدیل سرمی از مثبت مثبت برای ۱۶ و ۹ کودک به رتیب اولین و دومین آزمایش نتی‌بادی و دومین و سومین آزمایش انجام نشده است. ر ول سه نقطه اندازه‌مانی‌گیری آنتی‌بادی، وجود آن‌بادی‌ها بر اساس وضعیت یا شدت علائم، جنس، گروه سنی گروه شاخص نا

مسیحا در انیه‌ای گفت: «در حالی که مطالعه ما در مورد مقداری از مخالف‌بادی‌های قل ۶ ماه در کودکان دوام نو.

نتایج این تحقیق ورت آنلاین در نشریه Pediatrics منتشر شده است.

انتهای ام

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا