مجله عمومی

مقایسه قرعه‌های تیم ملی در جام‌های جهانی

ملی با قرعه وبی در جام جهانی قطر روبه‌رو شده اما تاریخ نشان می‌دهد باید مراقب خوشبینی بیش از حد باشد.

ارش مجله رز، وتبال نوشت: «همگروهی با انگلیس، آمریکا و برنده پلی‌آف اروپا در ام انی ۲۰۲۲، قرعه نسبتا خوبی برای تیم ملی بود. مریکا از رین تیم‌های سید و می‌شود که نسبت به دیگر تیم‌های سید، مستاره‌تر شود. مین موضوع هم امیدواری‌ها برای اولین بار ملی به ور حذفی ام جهانی را افزایش داده و افکار عمومی خوشبی ا . ررسی‌های ایران در ادوار قبلی جام جهانی نشان می‌دهد ر وره‌های نتایج اخیر ملی کاملا متفاوت با رای ر.

روع در رژانتین

اولین حضور ایران در جام جهانی، زمانی اتفاق افتاد که این مسابقات با ۱۶ تیم گزارش می‌شد و عملا قرعه آسانی وجود داشت. این حال در مامان شرایط هم، می‌توانم قرعه ایران را سخت بگذارم. رین تیم تاریخ لند، به عنوان سرگروه در نار ایران قرار گرفت. می که و دوره پیاپی، به فینال جام انی رسید که از این دو وره، جام جهانی بود. رو دیگر مگروه ایران، به نوان قهرمان کوپاآمه‌ریکا وارد ام جهانی شد. رو در وپاآمه‌ریکای ۱۹۷۵، برای اولین و آخرین بار به قهرمانی این مسابقات رسید. اسکاتلند، راحت‌ترین حریف ایران بود؛ می ادت داشت به ام جهانی برسد و در مرحله گروهی حذف ود. نه امتیاز ایران هم مقابل مین تیم به مد. اسکاتلند در و موفقیت در پلی‌آف اروپا در ام جهانی قطر در مقابل ایران قرار می‌گیرد.

اولین برد

رعه ایران در ام جهانی ۱۹۹۸ را می‌توانم قرعه نسبتا مناسبی دانستم. رگروه ایران، آلمان بود؛ می که و سال قبل به رمانی یورو رسید اما سنی الای بازیکنانش، نقطه ضعفش می‌شد. در نهایت اما آلمانی‌ها به عنوان تیم اول از این گروه بالا بروند انتخاب شدند. وگسلاوی هم م رستاره‌ای به اب می‌آمد و پردراگ میاتوویچ و سینیشا می‌هایلوویچ چهره‌های شاخص آن بودند. این حال محرومیت از جام جهانی و یوروی قبلی اعث می‌شد پس از مدت‌ها حضور در ورنمنت رگ را تجربه کردند. مریکا ای ثابت جام جهانی بود و البته به جز میزبانی در سال ۱۹۹۴ معمولا توفیقی در ور گروهی نداشت. ایران در مقابل یوگسلاوی و آمریکای خوبی را به نمایش گذاشت و اولین بردش را در ام‌های جهانی در مقابل میکریکا گذاشت. می که ر این وره هم، مقابل ایران قرار گیرد.

رین رعه

رین قرعه ایران در جام‌های جهانی شاید به ام انی ۲۰۰۶ مربوط باشد. رتغال، رگروه ایران تیم قدرتمندی بود و به نوان تیم دوم و ۲۰۰۴ وارد جام انی شد. ودن آنگولا در روه ایران اما می‌توانم سه امتیاز را برای تیم ملی می‌کنم. نگولا رای اولین و آخرین بار حضور در ام آنی را تجربه کرد و تیم ناشناخته‌ای به اب می‌آمد. مکزیک دیگر اماوه ایران هم عادت داشت همیشه از روهش بالا برود و مرحله یک هشتم نهایی حذف شود. م ر ن مقطع، قدرت اول کونکاکاف نبود. مین قرعه هم، انتظارات از ایران را به اغراق‌شده‌های بالا برد. موضوعی شاید تاثیر زیادی روی ناکامی تیم ملی داشت. ایران لاوه بر مقابل پرتغال و مکزیک، در روزی مقابل آنگولا هم ناکام ماند. مین اتفاق می‌توان تجربه‌های مهم رای ایران در جام جهانی قطر باشد.

لغزش ر

ام انی ۲۰۱۴ ملی قرعه متوسطی داشت و دوباره، امیدها برای صعود بالا رفت. — نیجریه، رمان وقت جام ملت‌های آفریقا بود و پس از رژانتین بالاترین شانس را برای صعود از ور روحی. وسنی از زمان استقلال، برای اولین بار وانسته بود به ام جهانی می رسد. بازی ایران اول از نیجریه امتیاز گرفت و ق

رین ملکرد

رین نتایج ایران در تاریخ جام‌های جهانی با رین قرعه تیم ملی رقم خورده است. اماوهی مزمان با اسپانیا و پرتغال، بدترین سناریویی بود که انتظار تیم ملی را می‌کشید. : مراکش م سید چهارم روه ایران هم با اروه رنار و بازیکنانی مثل حکیم زیاش و اشرف حکیمی، روزهای خوبی را تحربه می‌کرد. ایران ازی اول مراکش را برد، بازی دوم مقابل اسپانیا در مسابقه‌ای نزدیک شکست ورد و بازی سوم، ا پرتغال به مساوی رسید. نتایجی که نشان داد ملی در رایت سخت عملکرد بهتری دارد.»

انتهای ام

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا