مجله هنر و فرهنگ

قدردانی فرمانده قرارگاه راهیان نور از خادمین و دست اندرکاران خدمت رسانی به زائران

ردانی رمانده قرارگاه راهیان نور از ادمین و دست اندرکاران خدمت رسانی زائران

رمانده رارگاه راهیان نور از خادمین و دست اندرکاران خدمت رسانی به ایران قدردانی کرد.

ارش مجله رز، در متن قدردانی حسن سیفی فرمانده قرارگاه راهیان نور آمده است:
انسان گاهی می ماند که چه بگوید؟!
نویسد که مطلب را ادا ند؟!
رای نکه در ن وانی خادمی الشهداء را انتخاب رده اید ! واژگان عصرند شما خدمتگزاران راهیان نور را وصف کنند!
ما در مان شناخته شده تر از مین .
مانیان می دانم شما چه ایگاهی در نظام هستی ارید؟!
مرحبا ما .
رود ر وجیه ادمین.
لام بر شبکه نازنین مبلغین.
لام بر شبکه راویان و مسئولین اداره یادمانها و ایستگاه های مختلف.
ر ادمان ها می توان مدیریت متگزاری را با مان دید.
م وان اخلاص را مشاهده کرد. می وان در نیای مبهوت کنونی گره گشایی از کارها را تجربه کرد.
ر ادمانها ی مختلف می توان آدم های ادعا را دید
می وان خدمت به لق خدا را به نه مشاهده نمود .
رای ماده شدن ورود ماه رمضان کم م ازدید زائرین کم و کمتر می شود.
ا مأموریت ما به پایان می رسد؟!
ر !
ار ازه شروع می شود.
معماری و مهندسی کشوری رای سال جاری و آینده واهیم نمودن سفری امن و راحت برای طراحی طراحی شده.
ا را شکر که راهیان نور امسال حادثه ای به پایان می رسد.
مه آن درد نکند. اجرتان با ارباب و آقای ما سید الشهداء که دل شهداء، جانبازان، آزادگان و رزمندگان را شاد کردید.
مه ان را می بوسم و برایتان موفقیت و کامیابی از خدای احد رخواست ارم.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا