مجله علمی و پزشکی

ارتباط سکته مغزی با ریسک بالای افسردگی و اختلالات خُلقی

ارش شفاف به نقل از هلث دی نیوز، تحقیقات گذشته نشان می دهد که از سکته مغزی، اتفاقی شایع ست.

این مطالعه بر روی ۸۶،۱۱۱ نفر در مارستانهای آنمارک از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ بدون اختلالات روانی در افراد مراشد

نتایج نشان داد که ازماندگان سکته مغزی در سال اول 15 درصد در معرض خطر از اختلال خلقی، در اول درجه افسند. این خطر در جمعیت عمومی دانمارک تقریباً ۲.۳ رابر بود. . اما این مشکلات کمتر ود.

«نیلزکاجا»، رپرست تیم تحقیق از انشگاه آرهوس در دانمارک، : «پیشگیری از این مشکلات مهم است. خطرات احتمالی سکته مغزی شدید بیشتر می شود، اما خطرات بعدی از بیماران مبتلا به سکته مغزی خفیف افزایش می یابد که برای نیاز به ارزیابی روان حتی در بیمارانی که به ظاهری بعد از بهبودی کامل دارند، سلامت می کند.

این مطالعه همچنین نشان داد که احتمال وقوع احتمالی در ازمایندگان سکته مغزی تقریباً ۷۰ درصد بیشتر از افراد جامعه مغزی تقریباً ۷۰ درصد بیشتر است.

مریضی، عارضه از سکته مغزی و سایر اختلالات لامت روان، بیماریهای قابل رمان هستند. اگر نها جدی رفته و همه لل و گزینه‌های درمانی وند، نتایج و کیفیت فعالیت بازماندگان سکته مغزی در سراسر جهان آنانو

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا