مجله علمی و پزشکی

فعال شدن کمیته زیستی روستاها برای مقابله با شیوع مجدد کرونا

مجله رز/گلستان رماندار شهرستان کلاله بر الر شدن کمیته زیستی روستا با هدف مقابله با جمهوری اسلامی تاکید کرد.

فرهاد شیبک در گفت و گو با مجله رز با اشاره به اینکه علی رغم عبور از نوروز و تمرکز نهادهای شهرستان بر ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و گردشگران و همچنین کنترل و نظارت بر بازار، موضوع به عنوان یک مسئله اصلی را فراموش نکرده ایم، بیان می کند. رد: مه ادارات و نهادها در رستان کلاله به ورت روزانه و هفتگی در مسیر انجام رسالت های خود روزانه و هفتگی در مسیر انجام رسالت های خود در این ونه.

وی در تشریح وضعیت واکسیناسیون در شهرستان کلاله، افزود: هم اکنون با پوشش 95 درصدی و اکسیناسیون در مرحله اول، 94 درصدی مرحله دوم و 35 درصدی مرحله سوم جمعیت هدف، از استانی پیشی گرفته ایم.

استان شهرستان کلاله با توجه به اینکه نگاه ما این است که کمیته زیستی روستاها رافعال تر کنیم، بررسیان کرد: ما باید برای رسیدن به نقطه مطلوب و داشتن جامعه ایمن تلاش کرده و با همدلی مسیر پیش رو را تا پایان بیماری مانند ادامه دادن مصرف کنیم. .

شیبک با بیان اینکه آموزش و پرورش با بازگشایی مدارس، مکلف است تا خانواده ها را ترغیب کند، نسبت به واکسیناسیون کودکان 5 تا 8 سال خود اقدام کنند، ادامه داد: باید در واکسیناسیون کودکان و همچنین واکسیناسیون دوز سوم در سطح شهرستان اهتمام را بیشتر کرد. آشته اشیم.

وی با اشاره به اینکه پروتکل های بهداشتی نباید ذره ای کمرنگ شود، تصریح کرد: دورهمی های نورزوی در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و سفرهای غیرضرور می تواند ما را مجدداً با افزایش تعداد رو به رو کند.

انتهای ام

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا