مجله علمی و پزشکی

شکاف آمریکا و روسیه؛ چه بر سر ایستگاه فضایی می‌آید؟

آیا این اتحادیه می گوید که اگر آمریکا از ادامه همکاری امتناع کند، کدام یک از ایستگاه های فضای بین المللی را در زمان احتمال احتمالی از مدار و خطر سقوط به خاک آمریکا یا اروپا محافظت می کند؟ این نیز منتفی نیست که ر چنین صورتی، بقایای ایستگاه در لمرو چین یا هند بیفتد. خارج شدن ISS از مدارک در الاضر غیرممکن است و بحث بر سر احتمالات ریان دارد.

اف مریکا و روسیه؛  رستگاه ایستگاهی می‌آید؟

انس این ایالات متحده آمریکا (ناسا) هم اینک روی تداوم همکاری می‌کند. روس‌کوسموس هم پیش‌تر اعلام کرد که می‌خواهد عمل خود را به‌عنوان ملی کند. امل تعمیر و مراقبت از ایستگاه و پروازها و ماموریت‌ها می‌شود.

هم اینک، ماتیاس ماورر، فضانورد آلمانی همراه با چهار آمریکایی و دو روسیه در مرکز پایگاه فضایی خارج از دسترسی بشرول کار است. ماه مارس نیز قرار است آنورد ناسا، مارک وندهی، با سایت روسی به این ایستگاه بپیوندد.

آنیه ناسا، ماکاری با روس‌کوسموس و همه رکاهای دیگر ایستگاه فضایی بین‌المللی ادامه خواهد داشت و هیچ رح ر.

نی ند از مدیران ناسا بر این موضوع تاکید کرده اما نخواسته‌اند که به والت دیگر مرتبط با درگیری اوکریاین پ.

مسلم آن است که راز و فرود مکشهای سیاسی واشنگتن و مسکو، رها و پروژه‌های ایی از معدود عرصه‌هایی بوده است که ابتدای سال ۲۰۲۲، ناسا کرد که الیت ایستگاه فضای بین‌المللی تا سال ۲۰۳۰ ادامه ابد. روس‌کوسموس اما گفته است که تمدید مکاری را به دولت پیشنهاد کرده است.

یان ورنر، مدیر پیشیشی انس فضایی اروپا ابرایی اروپا ابرایی ارواری کرده است که روسیه و غرب را در حوزه اکتت ربافات فضایی، با وجود با مسکو به مردم ادامه می دهند. او گفته است: «امیدوارم ماموریت‌های فضای فراتر از مسائل ژئوپلیتیکی اشند. ور نمونه، در لال جنگ سرد و نیز در ال 1975، ولو و یک اپیمای سایت هم پروژه مشترکی را پیش بردند.»

ورنر از سال ۲۰۱۵ رئیس آژانس فضایی اروپا ESA بود که در پاریس قرار داشت.

ورنر که هم اینک رئیس آکادمی علوم و مهندسی آلمان است، ISS را یک پروژه صلح می‌نامد و می‌گوید “در بحبوحه تنش‌های مربوط به الحاق کریمه به روسیه در سال 2014 هم، فضانورد آلمانی همراه دو آمریکایی و روسی در ماموریت بود. این چیزی راتر از نمادین است. رها و همکاری‌های فضای مشترک می‌توانند بین ملت‌ها باشند.»

46

نمایش بیشتر

دکمه بازگشت به بالا